Stavební vzdělání začal studiem na Střední průmyslové škole stavební ve Zborovské na Praze 5. V letech 1995 až 2001 studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Mezi lety 1999 až 2001 pracoval v kanceláři Šafer Hájek architekti na řadě projektů zaměřených na bydlení a administrativu. Roku 2002, při pobytu v Australském Sydney, pracoval v architektonické kanceláři Collins and Turner architects and designers na projektech rezidenčního bydlení Lees House – Sydney, Davies Flint House – NSW, Hannan Lisson House a Hawkesbury River House.

V letech 2003 až 2007 působil v pražském ateliéru architektky Evy Jiřičné. Mezi zkušenosti z této spolupráce patří projekty jako budova rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, sál Zlínské filharmonie, rekonstrukce hotelu Maximilián a rekonstrukce domu U Tří Čápů v Praze.

Roku 2006 začíná bližší spolupráce s Janem Adámkem, která v polovině roku 2007 vyústila v založení ateliéru ma3 architekti.

Realizations and projects