Byt Praha

Byt Praha
Při rekonstrukci tohoto malometrážního bytu jsme si uvědomili, jak je důležité ponechat co největší plochu bytu otevřenou tak, aby se jednotlivé funkční celky navzájem prolínaly. Potřebného soukromí se následně dosáhne posunutím skleněných stěn s pískovanými skly.
0 comments
add comment

more buildings from ma3 architekti