Hranice architektury : Komercializace veřejného prostoru

Source
Ing. arch. Karolína Kripnerová, Architekti bez hranic, z.s.
Publisher
Tisková zpráva
19.03.2018 15:05
Czech Republic

Prague

V pořadí druhá diskuze z cyklu veřejných debat Hranice architektury bude na téma Komercializace veřejného prostoru. Uskuteční se v úterý 20. března 2018 opět ve Skautském institutu.

Termín: 20. března 2018

Místo konání: Skautský institut, Staroměstské nám. 1/4, Staré Město, Praha

Začátek diskuze: 19:00
 hodin
Vstupné: zdarma

Hosté: Anna Beata Háblová (architektka, urbanistka, básnířka), Michal Lehečka (sociální antropolog)
Pořadatel: Architekti bez hranic, z. s.

Cyklus veřejných diskuzí Hranice architektury, který pořádá organizace Architekti bez hranic, se týká přesahu architektury do běžného života. Pozvání na druhou debatu přijali architektka Anna Beata Háblová a sociální antropolog Michal Lehečka.
Diskusní večer je otevřen odborné i laické veřejnosti. Zván je každý, kdo se zajímá o prostředí,
ve kterém žije a chce se zapojit do jeho kultivování. Během večera bude prostor pro otázky z publika.

Témata diskuze budou:
1) Veřejný prostor z pohledu sociologa a architekta

2) Obchodní centra a jejich vliv na město. Existují dobrá O.C.?
3) Vztah veřejného a soukromého, kde je hranice?


Anna Beata Háblová (1983, Praha): architektka, urbanistka, básnířka.
Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012 a Juniorstav 2012. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015) a básně v literárních časopisech Host, Tvar, Weles a Pandora. V kulturním centru Dominikánská 8 moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury. V roce 2017 jí vyšla komixovo-vědecká kniha Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu k městu.

Michal Lehečka
je sociální antropolog působící ve spolcích Anthropictures, Auto*Mat a jako externista na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice aplikace antropologických metod výzkumu v oblasti územního rozvoje. V akademické rovině se jeho výzkum soustřeďuje na panelová sídliště a jejich prostorovost. Ve veřejné diskusi o současném městě komentuje zejména projevy "práva na město", komodifikace, či vymístění (displacement).

Architekti bez hranic
je nezisková organizace, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem nebo iniciativou Veřejné šatní skříně v Praze.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles