Biografie
1998-2000 - Matematicko-fyzikálna fakulta, UK, Bratislava, odbor matematika
2000-06 - Fakulta architektúry, STU, Bratislava, zameranie experimentálna a ekologicky viazaná tvorba, prof. Keppl
od 2010 - spoluzakladatel TOITO architekti
Ján Pernecký+Ivan Príkopský+Tomáš Szőke askpeprsző – súťaže, interiéry, grafika, teória

Realizations and projects