de Architekten Cie. je medzinárodne aktívna, holandská, architektonická spoločnosť.
Naším cieľom je vytvoriť ekologické prostredie pre užívateľov budov, takisto aj pre spoločnosť a kultúrne prostredie, v ktorom sa budova nachádza.
Spoločnosť de Architekten Cie. má už 25-ročnú skúsenosť s navrhovaním, od štúdií, cez detaily, poradenstvo a manažment projektov.
Zaoberáme sa návrhom územných plánov, verejných priestranstiev, budov a interiérmi objektov.
Na docielenie stavieb s trvale udržateľným štandardom, flexibilného mestského prostredia, je proces návrhu vždy formovaný s úzkou súčinnosťou s klientom, budúcim užívateľom objektu a ostatnými zúčastnenými stranami.
Naše zručnosti sa neustále vyvíjajú na základe spolupráce s renomovanými partnermi, expertmi a špecialistami.
de Architekten Cie. zamestnáva 60 profesionálov vo svojej oblasti, na čele s tromi partnermi.

Realizace a projekty