Umělecké centrum Dadong

Umělecké centrum Dadong
Adresa: Kaohsiung, Tchaj-wan
Investor:Kaohsiung County Mayor
Projekt:2007
Realizace:2008 - 2012
Užitná plocha:24470 m2


Dadong Arts Centre sa nachádza v Kaohsiung, ekonomickom centre južného Taiwanu. Spojením rieky Feng -Shan, populárneho parku a historického centra mesta Feng -Shan, vytvára kultúrne centrum silné spojenie medzi husto zabývanou časťou mesta a jej voľnými plochami. Prostredníctvom membránovej strechy sú prepojené verejné priestranstvá medzi tromi betónovými objemami : divadlo, výstavná sieň a kultúrne-vzdelávacie centrum. Dadong umelecké a nedávno dokončené National Performing Arts Centre, sú prepojené metro linkou a programovo dopĺňajú jeden druhého. Spolu formujú umeleckú tepnu metropolitnej konglomerácie Kaohsiung.
Verejné priestranstvá sú intenzívne využívané aktivitami ako tanec, Tai-Chi a rôznymi hrami, ktoré sú charakteristické pre život v Taiwanských mestách. Membránová strecha zabezpečuje tieň pre zmienené aktivity. Tvar strechy chráni proti klimatickým podmienkam ako tajfúny, pravidelné silné dažde a vysoké letné teploty. Značné otvory v membránovej konštrukcii odvádzajú vodu do nádrží, a umožňujú teplému vzduchu unikať. To zabezpečuje prirodzenú cirkuláciu čerstvého vzduchu. Počas slnečného počasia fungujú otvory ako obrovské prírodné refl ektory. Dadong umelecké centrum funguje na princípoch tradičného Taiwanského átriového domu, kde átrium zabezpečuje spoločenský styk medzi rôznymi rodinami, zatiaľ čo jednotlivé izby okolo átria sú útočiskom rôznych funkcií. Podobným spôsobom ponúka umelecké centrum vonkajšie plochy v kombinácii s jedinečnými priestormi pre rôzne aktivity. V rámci unikátne zastrešeného námestia, sú aktivity zorganizované v troch betónových boxoch, kde individuálny program ako výstavná sieň, kultúrne-vzdelávacie centrum, a divadlo môžu fungovať bez vzájomného vyrušovania. Srdcom projektu je divadlo s kapacitou 800 miest a malé skúšobné štúdio. Divadlo je navrhnuté ako drevený objekt umiestnený vo vnútri perforovaného betónového objemu. K dosiahnutiu optimálnej akustiky je strop v auditóriu prispôsobiteľný. Takisto sú za drevenými lamelami umiestnené aj zvuk pohlcujúce materiály. Fasáda troch jednotlivých objemov Dadong umeleckého centra je homogénna, program indikujú len otvory a ich rytmus.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od de Architecten Cie.