Konzervatoř v Amsterdamu

Conservatorium van Amsterdam

Konzervatoř v Amsterdamu
Adresa: OOsterdokseiland, Amsterdam, Nizozemí
Investor:Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Projekt:2001
Realizace:2005 - 2008
Užitná plocha:16000 m2


Parcela 5 ODE (OOsterdokseiland, východný prístavný ostrov) je asanovaná časť s novo navrhnutou vysokou hustotou. Nachádza sa na bývalom PTT ostrove (územie, ktoré zabezpečovalo logistiku pošty) v Asmterdame. Návrh zahŕňa 200 000 m² rozmanitého programu, ktorý zahŕňa novú knižnicu Amsterdamu, hotel, kancelárie, apartmány, voľno časové aktivity. Zadanie pre Parcelu 5 zahŕňalo školu hudby, kancelárie, kaviarne a reštaurácie, pričom podmienky pre školu boli najšpecifi ckejšie po technickej stránke. Hudobné konzervatórium sa dá najlepšie opísať ako škola a koncertná sieň v jednom. Program pozostáva z troch častí, ktoré určujú architektonickú podobu, až klasickým spôsobom “srdce budovy” - parter: pozostávajúci z piatich auditórií pre rôzne druhy umenia a jedálne, “škola” pozostávajúca z tried, “študijné priestory” zahrňujúce knižnicu, prednáškovú sieň a kancelárie. Návrh sleduje programové členenie vertikálnym organizovaných týchto komponentov do troch skupín : od kolektívnej k individuálnemu, od extrovertnej k introvertnému. Foyer sa nachádza na prízemí, čím dodáva škole príjemné kúzlo v náväznosti s bezprostredným okolím. Taktiež to znamená, že celá budova je usporiadaná okolo najdôležitejšieho prvku vzdelávania : tvorenie hudby Prakticky všetky vzdelávacie a skúšobné priestory školy boli navrhnuté na princípe box-in-a-box. Kvôli komplexným akustickým požiadavkám a vyžadovanému vysokému zvukovo-izolačnému štandardu, sa pri návrhu zvolil tzv “engawa” princíp. “Engawa” je Japonská bytová typológia, kde všetky komunikácie sú umiestnené po obvode budovy. V hudobnom konzervatóriu boli všetky chodby vedúce do tried umiestnené pozdĺž fasády, tudiž otočené zvnútra-von. Takýmto spôsobom všetky triedy a študijné priestory sú nepretržite chránené od hluku z exteriéru, zatiaľ čo samoregulačná fasáda zabezpečuje samoregulačný ventilačný systém. Ďalším prínosom transparentnej fasády je jej komunikácia s okolím. Tá od 8 rána do polnoci reflektuje jej vnútornú aktivitu, a takýmto spôsobom komunikuje s okolím.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od de Architecten Cie.