Ijburg

Ijburg
V mieste, kde sa Amsterdam stýka s IJmeer, najväčším jazerom Holandska, kľúčové územné rozšírenie bolo sformované: 18 000 bytov na novovytvorených šiestich prepojených ostrovoch. “Haveneiland” (Prístavný ostrov), predstavuje centrum IJburgu s mestskou hustotou a charakterom. “Rieteilanden” majú prímestský charakter, s miernymi brehmi, so samostatne stojacími domami a radovými domami, ktorých záhrady bežia až k brehom vody. Návrh “Haveneiland” je založený na mriežke, ktorá sa dá popísať v troch rovinách: návrh krajinnej architektúry, územné plánovanie, a distribúcia programu, funkcií. Mriežka (170 x 90 m) viaže verejné priestory pomocou ulíc, zatiaľ čo ponecháva miesto aj pre rôzne aktivity a zabezpečuje voľnosť v rovine architektúry blokov. V princípe, sú jednotlivé bloky v mriežke rovnocenné. Program je rovnomerne rozložený po celej mriežke. Všetky bloky majú proporčne rovnakú hustotu, a organizovanie typov bytov v blokoch je bez hierarchie.
Verejné priestranstvá, námestie s trhom, a dva parky s ihriskami, boli naplánované v pravidelných vzdialenostiach a prepojené s pozdĺžnymi ulicami v pláne. Vodné kanále v rámci plánu sa krížia s mriežkou a otvárajú štruktúru inak uzavretých blokov. V pláne sú taktiež umiestnené budovy nazývané “telesá”. “Telesá” sú loftové konštrukcie s vysokými konštrukčnými výškami, a voľným pôdorysom, ktoré sú vhodné na usporiadanie rôznych programov. Medzi trhom a IJburglaan, blízko prístupu na “Haveneiland” je nákupné centrum. Výnimky v mriežke zaručujú, že jej dominancia nie je tak výrazná. Vytvára to takisto aj prirodzenú mutáciu v mriežke.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od de Architecten Cie. Claus en Kaan Architecten Schaap & Stigter