Hranice architektury : Lidé bez domova a veřejný prostor

Zdroj
Ing. arch. Karolína Kripnerová, Architekti bez hranic, z.s.
Vložil
Tisková zpráva
09.01.2018 21:50
Praha

Staré Město

V úterý 16. ledna se uskuteční první veřejná diskuze cyklu Hranice architektury. První večer bude na téma Lidé bez domova a veřejný prostor.

Termín: 16. ledna 2018
Začátek diskuze: 19:30 
hodin
Místo konání:
Skautský institut, Staroměstské nám. 1/4, Staré Město
Hosté: Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, PhDr. Pavel Pěnkava

Pořadatel: Architekti bez hranic, z. s.
Vstupné: zdarma


Cyklus veřejných diskuzí Hranice architektury, které pořádá organizace Architekti bez hranic, se týká přesahu architektury do běžného života.

První diskuze se uskuteční 16. ledna 2018 od 19:30 hodin ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí a nese název Lidé bez domova a veřejný prostor.
Pozvání přijali sociální kurátor Pavel Pěnkava a architekt a urbanista Jiří Klokočka.
Diskusní večer je otevřen odborné i laické veřejnosti. Zván je každý, kdo se zajímá o prostředí, ve kterém žije a chce se zapojit do jeho kultivování. Během večera bude prostor pro otázky
 publika.

Témata diskuze budou:
1) Společnost a její postoj k lidem bez domova
2
) Sociální perspektivy na akademické půdě

3) Vliv legislativy na lidi bez domova a veřejný prostor


PhDr. Pavel Pěnkava
vystudoval obor sociální patologie a prevence a v navazujícím studiu sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. Působí jako sociální kurátor a vedoucí oddělení sociální prevence Prahy 1. Pracoval v poradně pro osoby bez přístřeší Centra sociálních služeb Praha. Od roku 2006 je předsedou sekce sociálních kurátorů při Společnosti sociálních pracovníků ČR. Spolupracuje s českými i mezinárodními organizacemi, které se zabývají problematikou bezdomovectví. PhDr. Pavel Pěnkava vyučuje na katedře sociální práce Filosofické fakulty UK.

Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka vystudoval architekturu na pražské ČVUT a Akademii výtvarných umění. Od roku 1980 žije a pracuje v Belgii, kde působil jako hlavní architekt urbanistického ateliéru města Kortrijk. V současné době je členem urbanistických komisí několika měst a obcí v Belgii a externě spolupracuje s Kanceláří architekta města Brna. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka vyučuje na liberecké FA TUL a pražské FA ČVUT, kde vede vlastní ateliér na Ústavu urbanismu.

Architekti bez hranic
je nezisková organizace, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem nebo iniciativou Veřejné šatní skříně v Praze.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články