Hranice architektury : Funkční turismus

Zdroj
Ing. arch. Karolína Kripnerová, Architekti bez hranic, z.s.
Vložil
Tisková zpráva
19.11.2018 13:55
Praha

Staré Město


Architekti bez hranic organizují poslední debatní večer cyklu Hranice architektury. Na závěr debatní série zvolil spolek aktuální téma Funkční turismus. “Hranice architektury” je označení pro sérii debat, organizovanou Architekty bez hranic a probíhající od začátku roku 2018. Tento rok již proběhly tři diskuze na téma: Lidé bez domova a veřejný prostor, Komercializace veřejného prostoru a Společenská odpovědnost architektury.

Termín: 20. listopad 2018

Místo konání: Skautský institut, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město
Začátek diskuze: 19:30 hod.

Vstupné: zdarma
Hosté: Mgr. Kristýna Drápalová (IPR) a PhDr. Michaela Pixová (sociální geografka)
Pořadatel: Architekti bez hranic, z. s.

Cyklus veřejných diskuzí Hranice architektury, který pořádá organizace Architekti bez hranic, se týká přesahu architektury do běžného života.

Tématy diskuze budou:
1. Proměna veřejného prostoru vlivem turismu

2. Úloha města - vliv a regulace

3. Jak by turismus mohl fungovat, aniž by oslaboval město

Jaký dopad má turismus na veřejný prostor? Jakým způsobem může městská samospráva omezit negativní dopady turismu na město? To je jen nástin otázek, o kterých se bude v rámci večera debatovat.

Diskusní večer je otevřen odborné i laické veřejnosti. Během večera bude prostor pro otázky z publika. Našimi hosty budou Mgr. Kristýna Drápalová (IPR) a PhDr. Michaela Pixová (sociální geografka).

Mgr. Kristýna Drápalová (IPR) vystudovala kunsthistorii na Filozofické fakultě UK v Praze. Pro Orientaci Lidových novin a další periodika pravidelně psala texty o umění, architektuře a městském rozvoji. Již během studia začala spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje Prahy - IPR. V této instituci působila na různých pozicích, aktuálně se zde zabývá otázkami spojenými s Pražskou památkovou rezervací.

PhDr. Michaela Pixová je sociální geografka zkoumající městská prostředí a jejich vztah k alternativním kulturám a k aktivní občanské společnosti. Zajímá se především o městský aktivismus v Česku, jehož výzkumu se věnuje v rámci svého postdoktorského projektu na Fakultě sociálních věd UK. Jako autorka spolupracuje s online deníkem A2larm.

Architekti bez hranic je nezisková organizace, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem nebo iniciativou Veřejné šatní skříně v Praze.

0 komentářů
přidat komentář

Související články