Schwartz

Martha Schwartz

*1950, USA
147 Sherman St., Suite 200, MA 02140 Cambridge
+1 617 661 8141
+1 617 661 8707
mail@marthaschwartz.com
Hlavní obrázek
Biografie
Martha Schwartz je zahradní architektka a výtvarnice, jejímž největším zálmem jsou urbanistické projekty a hledání nového výrazu návrhů v krajině. Působí jako profesorka zahradní architektury na fakultě designu Harvardské university. O zahradní architektuře přednáší doma i v zahraničí. V roce 1990 založila vlastní kancelář MSI, která se zpočátku věnovala menším projektům pro soukromý sektor. Postupem času se portfólio kanceláře rozšířilo i na rozsáhlé veřejné projekty, parky, rekultivace, územní plány. MSI si je vědoma skutečnosti, že dnes na celém světě žijeme v podstatě v zastavěném prostředí. Kvalita návrhů tohoto prostředí proto do velké míry ovlivňuje kvalitu naší existence. Jelikož vnímáme šlověka jako součást ”přírody“, jsme přesvědčeni, že nezbytnou složkou ekologie je také estetika. Estetické kvalita (neboli design) okolního prostředí bude určovat, do jaké míry bude toto prostředí úspěšné v rámci různých kultur. Návrhy společnosti MSI syntetizují složitá sociální témata s požadavky ekologicky fundované praxe. MSI si uvědomuje, že každý projekt musí být řešen také z hlediska ekologie. Snažíme se překročit hranice technických požadavků daného místa a hledat estatická řešení, která vytvoří hodnoty a smyslo pro identitu a předurčí trvalou udržitelnost dané krajiny. Na projektech spolupracuje s tak progrsivními lidmi subjekty jsou Diller+Scofidio nebo Jean Nouvel.

Realizace a projekty

Další projekty
Hud Plaza - projekt přestavby, Washington D.C., 1994-95
Hausgarten Davis, El Paso,1994-95
Vnitnřní přístaviště - projekt, Baltimore, 1994
Jacob Javits Plaza - přestavba, New York, 1992
Zahrada rodinyn Dickinson, Santa Fé, 1990-91
Nexus World Kashii, Fukuoka, 1990-91
The Citadel, City of Commerce, Kalifornie, 1990-91
Becton Dickinson Immunocytrometry Division, San José, 1989-90
International Swimming Hall of Fame, Fort Lauderdale, 1987
Rio Shopping Center, Atlanta, 1987-88
Center for Innovative Technology, Herndon, 1986-88
Splice Garden, Cambridge, MA, 1986
Jailhouse Garden, Seattle, 1982-87
The Bagel Garden, Boston, 1979
0 komentářů
přidat komentář