Apoštolský kostel v Pliezhausen od Ackermann+Raff

Publisher
Petr Šmídek
18.12.2016 14:30
Gerd Ackermann
Hellmut Raff
Ackermann+Raff

V desetitisícové obci Pliezhausen ležící dvacet kilometrů jižně od Stuttgartu navrhl ateliér Ackermann+Raff strohý betonový kostel složený ze dvou do sebe zaklesnutých kvádrů. Nový apoštolský kostel je do ulice obrácen betonovou stěnou s jediným pásovým oknem umístěným vysoko pod římsou. Teprve až boční stěny kostela ukazují svou přívětivou tvář. Pod lehce se svažující střechou se rozehrává nepravidelná skladba čtvercových oken a hluboký zářez vstupních dveří. Ačkoli kostel postrádá zvonici nebo nějakou výraznou vertikálu, svými důstojnými proporcemi již z dálky dává tušit sakrální náplň. Masivní stěny z lehčeného betonu jsou opatřeny hnědým pigmentem. Obvodový plášť se svou strukturou a barvou snaží přiblížit k tufovému kameni, z něhož byla postavena většina místních kostelů. Architekti využili tloušťku obvodových stěn z izolačního betonu ke zvýraznění plasticity celého objektu. Okna i dveře jsou osazeny hluboko do fasády, což na jednu stranu ztěžuje přístup slunečním paprskům do interiéru, ale naopak umožňuje naplno rozehrát scénografické umělé nasvětlení.

Více informací >
0 comments
add comment