Lávku v Hlásné Třebani zkusí navrhnout sedm týmů

Zdroj
Zuzana Kučerová, organizátorka soutěže
Vložil
Tisková zpráva
18.09.2018 09:40
Architektonická soutěž v Hlásné Třebani postoupila do své další části. Porota při svém zasedání v pondělí 3. 9. 2018 vybrala dle zaslaných portfolií sedm týmů, které byly vyzvány k podání konkrétních návrhů lávky. Jedná se o 

NOVÁK & PARTNER, s.r.o. a Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt
Blank Tej s.r.o.
Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Ehl & Koumar architekti s.r.o.
Ivan Kroupa architekti
Sdružení Pontex & Atelier 6
Sdružení architektů Jurák-Filsak


Zadavatel obdržel celkem 21 žádostí o účast. Vysoký počet žádostí byl také důvodem pro rozšíření počtu postupujících z předpokládaných šesti na sedm. Vybraní účastníci byli vyzvání k podání návrhů do 31.10.2018.
Obec Hlásná Třebaň se nachází na levém břehu řeky Berounky, na druhém břehu leží její „sesterská“ vesnice Zadní Třebaň. Obce jsou propojeny pěší lávkou z roku 1960. Lávka je vinnou špatné údržby a několika povodní ve velmi špatném technickém stavu a bude nutné je v nejbližší době nahradit. Lávka je důležitá především pro obyvatele Hlásné Třebaně, protože ji spojuje s nádražím na druhém břehu, které mnozí využívají pro každodenní cesty do práce nebo do školy. Každý den zde projde mnoho místních, ale i turistů, které zlákala návštěva okolní krajiny náležící z velké části do CHKO Český kras. Po lávce vede i frekventovaná cyklostezka z Prahy do Karlštejna. Je to největší stavba Hlásné Třebaně, která má na tvář obce i okolní krajiny nezpochybnitelný vliv.
Předmětem soutěže je zpracování architektonického a konstrukčního návrhu na novou pěší a cyklistickou lávku přes řeku Berounku. Vyhlašovatelem soutěže je obec Hlásná Třebaň. Soutěži byla udělena regulérnost ČKA. Nezávislá část poroty je složena s architektů a odborníků na mostní konstrukce: prof. Ing. arch. Mikro Bauma, doc. Ing. Akad. arch. Jana Šépky, Ing. Milana Komínka. Ing arch. Tomáše Pavlase a Dr. Ing. Petra Vítka. Soutěžícím budou rozděleny ceny v hodnotě 585 tis. Kč.
0 komentářů
přidat komentář