Are we architects? - Peter Fattinger

Zdroj
FA VUT, Brno
Vložil
Tisková zpráva
02.05.2019 00:05
Brno

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, ve spolupráci s Galerií Architektury Brno a Studentskou obcí Fakulty architektury, zve na přednášku „design.build studio: praktický sociální aktivismus v architektonickém vzdělávání“ rakouského architekta Petera Fattingera, která je součástí přednáškové série „Jsme architekti? O vzdělávání, architektonické profesi a institucionální kritice“. Akce se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 v 18:00 hodin v přednáškové místnosti A310 na Fakultě architektury, Poříčí 5, Brno. Přednáška bude v angličtině.

PETER FATTINGER: design.build studio. PRAKTICKÝ SOCIÁLNÍ AKTIVISMUS V ARCHITEKTONICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ
design.build studio na vídeňské Technické univerzitě nabízí studentům jedinečnou možnost fyzicky se zapojit do všech fází reálného architektonického projektu, od návrhu po realizaci. Metody učení skrze projekty podporuje okamžité učení – v rámci projektu si studenti vyzkouší praktické konstrukční dovednosti, naučí se mnoho o stavebních technikách a detailech, o tvorbě rozpočtu a časovému plánu, jak čelit nečekaným obtížím či jak pracovat v týmu, ve spolupráci s ostatními. V průběhu projektů studenti komunikují a jednají s reálnými klienty, budoucími uživateli, místními orgány, profesanty, řemeslníky a dodavateli materiálů. Tím pádem jsou studenti v průběhu realizační fáze konfrontováni se vzdorem, který při uvádění nápadů do reality běžně nastává.
Nicméně cílem design.build studia není pouze architekturu postavit, ale především umožnit studentům reflektovat kvalitu jejich myšlení v reálných podmínkách a pochopit důsledky jejich rozhodnutí v širším kontextu. Kromě toho studio usiluje o sociálně angažované stavební projekty a podporuje studentu, aby byli aktivní a převzali občanskou zodpovědnost. Založeno Peterem Fattingerem v roce 2000 na Institutu architektury a designu, design.build studio zrealizovalo paletu různých projektů, od dočasných instalací v urbánním veřejném prostoru po trvalé stavby pro sociální instituce v Rakousku, jižní Africe a Indonésii.
Ve své přednášce bude Peter Fattinger prezentovat výběr různých projektů design.build studio a diskutovat rámec, proces a význam architektonického vzdělávání.

Peter Fattinger je architekt a pedagog – s kolegyní Veronikou Orso řídí koncepční a projektový ateliér Fattinger Orso Architektur ve Vídní, kde pracují na pomezí architektury, umění a designu. Věnují se různorodé činnosti od od návrhu malých objektů, interiérových návrhů, výstavního designu až po umělecké instalace ve veřejném prostoru, kulturní produkci a urbánním intervencím, stejně jako přednášení a výuce. Na Institutu architektury a designu Technické univerzity ve Vídni vedou design.build studio. Od roku 2000 zrealizovali množství různých projektů v měřítku 1:1: mobilní kiosky, provizorní ubytování pro žadatele o azyl, dostupné a použitelné instalace v urbánním veřejném prostoru, komunitní projekty v jižní Africe, přestavby na indonéském ostrově Nias. Týmy studentů pracují na všech fázích reálného projektu – od prvotních skic návrhu po tvorbu modelů a detailní výkresy, až po praktické zapojení do celého konstrukčního procesu – samostatně, se veškerou zodpovědností a důsledky. V roce 2011 dokončil Peter Fattinger doktorské studium na téma Design-Build-Studio. Conditions, Processes and Potentials of Design-Build-Projects in Architectural Education.

JSME ARCHITEKTI? O VZDĚLÁVÁNÍ, ARCHITEKTONICKÉ PROFESI A INSTITUCIONÁLNÍ KRITICE
V posledních patnácti letech je vzdělávání architektů vystaveno dvojímu tlaku. Jeden směr pramení z rekalibrace institucionálního rámce vysokého školství a je spojen s tím, co je někdy označováno jako „výzkumný obrat“. Na zvyšující se požadavky a výkon ve výzkumu školy architektury a designu reagovaly mlhavě artikulovaným přístupem nazývaným „research by design“ (výzkum skrze navrhování). Tento „úskok“ zřetelně ukazuje na epistemologický předěl mezi architekturou a metodologicky ukotvenějšími vědeckými obory, které provádějí výzkum bez přívlastků. Ve své podstatě stejný problém, který ale tentokrát přichází z vnějšku, je obvykle formulován jako problém teorie a praxe. Tento směr kritiky často poukazuje na odtažitost architektonického vzdělávání od reálných problémů a aplikovatelnost architektonického výzkumu do reálného života. Otázka relevance je přesně tím akupunkturním bodem, který spojuje pochybnosti o vztahu akademie a architektonické praxe, potažmo pochybnosti o relevanci architektonické profese pro současnou „Společnost“. Tímto postupem se z epistemologické otázky o podstatě architektonické výuky a výzkumu stává otázka ontologická: Jak se jako architekti vztahujeme k okolnímu světu a jakou roli v něm chceme hrát?

Přednášková série „Jsme architekti? O vzdělávání, architektonické profesi a institucionální kritice“ se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, statutárního města Brna a programu AKTION.

Facebooková událost >
0 komentářů
přidat komentář

Související články