Architektura osmičkových roků - Plzeň v roce 1968

Zdroj
Petr Klíma, Pěstuj prostor, z.s.
Vložil
Tisková zpráva
03.11.2018 19:25
Plzeň

Již ve středu 7. listopadu 2018 se uskuteční třetí díl přednáškového cyklu, jehož cílem je představit veřejnosti zásadní témata i významné stavby zdejší architektury v klíčových obdobích našich dějin ve 20. století, a to jako bezprostředně související s architektonickým milieu v Plzni i s podobou, strukturou a možnostmi společnosti a jejími představiteli na místní i nadregionální úrovni. Díl zaměřený na období kolem roku 1968, v němž vystoupí historik Miroslav Breitfelder a architekt a historik architektury Petr Klíma, bude hostit budova hotelu Ural (dnes Central), vystavěná v letech 1968–1972.

Bylo tzv. pražské jaro shodou okolností, náhodou, nebo důsledkem vývoje československé společnosti, který se promítl i do politiky KSČ? Tak se bude ve svém příspěvku ptát Miroslav Breitfelder z katedry historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Upozorní zároveň na to, že vojáky chtěl sovětský vůdce Leonid Brežněv poslat do Československa již v roce 1966.

Petr Klíma z pořádajícího spolku Pěstuj prostor se ve své přednášce o plzeňské architektuře druhé poloviny 60. let minulého století zaměří na výjimečné solitérní stavby – obchodní dům Prior, zimní stadion, budovu závodu Styl a zejména hotel Ural, jehož realizaci předcházelo vzedmutí místní občanské společnosti –, stranou však neponechá ani tehdejší bytovou výstavbu a směrný územní plán města.

Vstupné na přednášku činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji.

Sérií čtyř přednášek chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostora za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury.

0 komentářů
přidat komentář

Související články