Architektura osmičkových roků - Plzeň v roce 1989

Zdroj
Petr Klíma, Pěstuj prostor, z.s.
Vložil
Tisková zpráva
14.11.2018 08:50
Plzeň

Jan Soukup

Cyklus přednášek o architektuře a společnosti Plzně zakončí díl o roce 1989.

Poslední část přednáškové série o architektuře a společnosti Plzně v době zásadních změn společenského uspořádání v uplynulém století se uskuteční v budově dnešní Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. O sondu do období kolem roku 1989 se postarají historička Jana Petrová a architekt Jan Soukup.

Jana Petrová, autorka knihy Zapomenutá generace 80. let 20. století, svoji přednášku věnuje především občanským aktivitám, které skupiny nezávisle smýšlejících lidí vyvíjely v této době na Plzeňsku. Doplní ji o širší společenský kontext pozdních 80. let i popis událostí roku 1989 v Plzni.

Jan Soukup, zakladatel místního ateliéru Soukup Opl Švehla, pohovoří o proměně postavení architekta a architektury v Plzni v přelomovém roce 1989 a po něm, tak jak ji osobně zažil. Promluví i o prostředí tvorby sídlišť, která byla v předlistopadové době dominantní součástí projektování.

Vstupné na přednášku činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji.

Sérií čtyř přednášek chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostora za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury.

0 komentářů
přidat komentář

Související články