Biografie
1980 - vystudoval architekturu na univerzitě v Bordeaux
1980-85 - působil jako architekt a urbanista v Nigérii
1992-99 - hostující profesor na univerzitě ve Versailles
2002-06 - hostující profesor na univerzitě v Bordeaux
2005 - v letní semestru vyučoval na Peter Behrens School of Architecture v Düsseldorfu
2007-10 - hostující profesor na Technické univerzitě v Berlíně
2010-11 - hostující profesor na EPL v Lausanne
od 2012 - řádný profesor na Akademii umění v Berlíně

Realizace a projekty

Palais de Tokyo

Paříž, 2002