Za méně hluku ve školách

Publisher
Tisková zpráva
24.01.2018 07:00
Jak vyplývá z průzkumů provedených na Washington University School of Medicine v St. Louis, má 1 z 20 dětí jedno ucho postiženo poruchou sluchu. Až 16% dospělých Evropanů trpí natolik výrazným zhoršením sluchu, že tento stav může negativně ovlivňovat jejich každodenní život. Rostoucí zatížení hlukem je problém, s nímž musíme bojovat od útlého mládí, už ve školních lavicích…


Ve škole jako na letišti

Hluk ve školách negativně ovlivňuje jak sluch, tak poznávací schopnosti. Žáci mezi sebou hovoří hlasitě, překřikují se. Učitelé musí rovněž zvyšovat hlas. Takové situace, které jsou ve škole každodenní realitou, mohou bohužel nebezpečně zvyšovat hladinu hluku až na 130 dB, což více méně odpovídá hluku emitovanému startujícím tryskovým letadlem nebo motocyklem bez tlumiče! Provedená měření hladiny akustického tlaku (LAeq) ve školách pak ukázaly tyto hodnoty:

Sportovní hala 75-88 dB(A) - v závislosti na charakteru výuky
Chodba 81-87 dB(A)
Jídelna 85-86 dB(A)
Školní družina 79-81 dB(A)

Hraniční hladiny akustického tlaku (LCpeak) dosahovaly následujících hodnot:
Sportovní hala a chodba
115 dB(C)
Jídelna 110 dB(C)
Školní družina 105 dB(C)

Naproti tomu WHO doporučuje u prostředí, v němž pobýváme během dne, intenzitu zvuku na úrovni 50 dB.


Kde se bere takový hluk?

Škola je pracovním prostředím a místem, kde probíhá vzdělávání. Podstatou vzdělávání je předávání znalostí prostřednictvím verbální komunikace. Rychlost osvojování těchto znalostí závisí na srozumitelnosti řeči, kterou ovlivňuje sám učitel, hluk na pozadí (hladina rušivých zvuků) a dále akustické vlastnosti prostoru. 


Trpí žák i učitel

Pokud je hladina hluku pozadí příliš vysoká, komunikujeme zvýšeným hlasem, což vede k nadměrnému zatěžování hlasového ústrojí a řadě chorob diagnostikovaných u této profesní skupiny, např. hyperfunkční dysfonie nebo hlasové uzlíky. Až polovina učitelů si stěžuje na problémy s hlasem, které jsou důsledkem hladiny hluku ve třídách. Vědci z Fakulty stavebního inženýrství a stavebních výzkumů Univerzity Herriot-Watt v Edinburghu ve výzkumném projektu "Srozumitelnost řeči v školních třídách" prokázali, že žáci neslyší až 70% souhlásek, které učitelé ve školách vyslovují. Jak tomu předejít?


Pomoci mohou akustické korekce

- Zlepšit akustické prostředí v místnosti je možné prostřednictvím akustické korekce provedené s využitím materiálů pohlcujících zvuk. Tyto materiály snižují dobu dozvuku, takže je v místnosti tišeji a předávané informace jsou srozumitelnější. Učitel tedy nemusí zvyšovat hlas a žáci lépe slyší - říká Igor Slávik, expert firmy Rockfon.


Jak by měla vypadat třída?

Jednou z nejúčinnějších metod ke snížení hluku a zlepšení srozumitelnosti řeči jsou akustické stropy z kamenné vlny,  které lze použít jak v nově postavených školách, tak ve stávajících objektech.

Stávající objekty:

- Do stávajících objektů doporučujeme zvláště desky ROCKFON® Koral Activity 40 mm v kombinaci s Koral Tenor či Sonar Activity 40 mm v kombinace se Sonar Bas. Tyto desky se připevňují ke stávajícímu stropu s použitím lepidla. Není nutné, aby pokrývaly celou plochu stropu, stačí pouze vybrané části, navíc nemusí být spojeny na sraz. Díky tomu je možné se vyhnout již instalovaným svítidlům, detektorům kouře a jiným instalačním prvkům. Tímto způsobem lze dosáhnout velmi moderního vizuálního efektu a vylepšit prostorovou akustiku prostředí: snížení hluku, zlepšení srozumitelnosti řeči. Další výhodou takové renovace je, že montážní práce lze provést odpoledne, aniž by bylo nutné vyřazovat místnosti z provozu - konstatuje Igor Slávik.

Objekty ve výstavbě:

V případě nových objektů představuje omezení pouze rozpočet a vize autora projektu. Čemu je třeba věnovat pozornost při výběru akustických materiálů do nově vznikajících škol? Je třeba dbát na to, aby koeficient zvukové pohltivosti nebyl menší než 0,9.

Koeficient zvukové pohltivosti α je základním parametrem určujícím schopnost pohlcování zvuku u stavebních výrobků. Jeho hodnoty se pohybují v rozmezí od 0 do 1. Hodnota 1 znamená, že zvuk byl zcela pohlcen a hodnota 0 znamená, že došlo k jeho úplnému odrazu. - V souladu s mezinárodní normou ISO 11654 se pohlcování zvuku popisuje pomocí pěti tříd pohlcování, označených symboly A až E. Řada výrobků Rockfon má nejvyšší třídu pohlcování zvuku A. Akustické stropy do škol se musí vyznačovat rovněž odolností proti nárazům a snadným čištěním - v závislosti na místě určení. Všechny tyto požadavky řešení z kamenné vlny splňuje - dodává expert.Další informace na www.rockfon.cz
0 comments
add comment

Related articles