Krobot

Jaro Krobot

Drieňová 1/B, 82103 Bratislava
+421 907 862 345
jaro.krobot@gmail.com

Hlavní obrázek
Biografie:
Vzdelanie:     
2006-2008 - STU, Fakulta architektúry, inžinierske štúdium, Katedra obytných budov
2002-2006 - STU, Fakulta architektúry, bakalárske štúdium
1998-2002 - Gymnázium Hlohovec

práca:       
2016 - Knötzl Josef, Architekt Wien
od 2013 - samostatné pôsobenie
2013 - autorizovaný architekt
2008-2013 - architekt light4space
2007-2008 - architekt Fibinger architects

Realizations and projects