Gahura

František Lýdie Gahura

*10. 10. 1891 - Zlín, Czech Republic
15. 9. 1958 - Brno, Czech Republic
Hlavní obrázek
Biografie
Narozen 10. 10. 1891 ve Zlíně. Studuje na Uměleckoprůmyslové škole v Praze modelování u J. Drahoňovského (1910-14) a architekturu u J. Plečnika (1914-17), poté architekturu na Akademii výtvarných umění u J. Kotěry (1919-23). Od 1921 pracuje na územních plánech Zlína a zlínského okresu, nejprve s J.Kotěrou, později sám. V letech 1924-45 je hlavním architektem stavebního oddělení firmy Baťa a autorem řady význačných staveb Zlína. Současně v letech 1938-46 je profesorem na průmyslové škole stavební a na Škole umění ve Zlíně. Také hodně publikuje a zúčastňuje se řady architektonických i sochařských výstav. Patří k hlavním organizátorům kultury ve Zlíně. Získává čestná ocenění a diplomy u nás i v zahraničí. Od r. 1946 (po nuceném odchodu ze Zlína) pracuje v Brně jako urbanista, později jako vědecký pracovník v brněnském Výzkumném ústavu výstavby a architektury. Umírá 15. 9. 1958 v Brně.

Byl důsledně funkcionalistickým urbanistou a architektem, avšak též nadaným sochařem a hloubavým teoretikem, zabývajícím se i sociálními a ekonomickými stránkami bydlení. V technickém rozvoji stavebnictví hledal nový estetický výraz architektury. Zavedl zlínský monolitický železobetonový skelet 6,15 x 6,15 se sloupy kruhového průřezu a s výplní z režných cihel, který se stal typizovanou konstrukční formou Zlína. Téměř celé jeho realizované dílo je spjato s výstavbou Zlína – našeho prvního funkcionalistického města, jehož řešení sklízelo obdiv na celém světě.
Ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.

Realizations and projects

Další stavby
Radnice, Zlín, 1920-23
Obytné čtvrti zaměstnanců závodů Baťa, Zlín, 1923
Situační plán Baťových závodů, Zlín, 1925
některé tovární budovy závodů Baťa, Zlín
školy ve Vracově (1923), Čejči (1924), Loučce u Lipníka n. Bečvou (1926)
Kostel, Miškovice, 1926
Kaple, Kudlov u Zlína, 1927
Zlínská nemocnice, 1927-30
Obchodní dům Baťa, Zlín, 1929-32
Masarykovy školy ve Zlíně, 1928, budova odstraněna v r. 1989
Vila dr. Sázela, Piaristická 15, Trenčín, Slovensko, 1929-30
Kino pro 2500 diváků, Zlín, 1931-32
Budova Čs. Červeného kříže, Nitra, Slovensko, 1931
Busta a náhrobek Tomáše Bati na lesním hřbitově ve Zlíně, 1932
Domovy mládeže a učňovské školy, Zlín, 1933-38
územní plán Velkého Zlína, 1930-34 a regionální plány zlínského okresu
zastavovací plány továren a obytných kolonií Baťa, Chelmek (Polsko), Ottmuth (Německo) a Vukovar (Jugoslávie)
Pomník J. A. Komenského, Zlín
Základní škola, Bánov u Uherského Brodu, 1946-51

Publikace
Estetika architektury, 1943
odborné články v časopisech Stavba, Stavitel, Volné směry aj.

Literatura
Setnička, J.: Urbanismus - architektura závodů Baťa a.s. ve Zlíně. Vyd. čas. Stavitel

2 comments
add comment
Subject
Author
Date
jen malá poznámka
Karel
09.10.07 07:05
Gahura
kapa8
22.05.08 09:12
show all comments