Biografie
Študoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Začínal v legendárnom Stavoprojekte. V roku 1997 spoločne s architektmi Petrom Eisenreichom, Dušanom Feriancom a Romanom Hájekom založili štúdio AEFH, ktoré sa prepracovalo k hlavným aktérom novej vlny v slovenskej architektúre. V roku 2006 spoločne s otcom, významným slovenským urbanistom Tiborom Alexym konštituovali ateliér ALEXY & ALEXY. V tom istom roku začal pôsobiť aj na Fakulte architektúry STU, kde v roku 2015 obhájil titul hosťujúceho profesora.

Realizations and projects