Tiskárna Veenman

Tiskárna Veenman
Spoluautor: West 8
Grafický návrh:Karel Martens
Adresa: Maxwellstraat 12, Heestereng, Ede, Nizozemí
Investor:Veenman Drukkers
Projekt:1995
Realizace:1997
Užitná plocha:4000 m2


Nové sídlo tiskárny Veenman v Ede se skládá ze dvou částí: tiskárny s nezbytným skladem a kancelářskou částí. Pozemek leží v typické výrobní zóně mezi řadou dalších náhodně rozmístěných průměrných staveb, u nichž je kancelářská část pokaždé ztvárněna trochu jinak než výrobní hala. Abychom se vyvarovali tomuto tradičnímu dělení mezi bílé a modré límečky, tak jsme zvolili souvislou výšku fasády, která obaluje celou stavbu. Stavba je navíc uspořádána kolem vnitřní zahrady, z níž se nabízí vizuální kontakt mezi oběma zónami. Tato zahrada ve dvoře – navržená West 8 – vytváří protiklad k okolním obchodním stavbám a navozuje příjemné pracovní prostředí, které se navíc mění společně s ročním obdobím.
Fasádu tvoří tři části: černý betonový sokl, řada oken v tomto podstavci a horní prosklený pás. Za skleněnými panely je možné spatřit odrazivou vrstvu tepelné izolace. Zasklení je vloženo do jednoduchého rámu odvozeného z konstrukce skleníku. Sklo je potištěné texty od holandského básníka K. Schipperse (pseudonym Gerarda Stigtera) – o rozvržení písmen na fasádě se postaral Karel Martens.
Střecha má tvar písmene V. Profil odpovídá požadavkům, aby vedení bylo umístěno v nejvyšší části stavby. Kompaktní hmota je narušena ve dvou místech: u hlavního vstupu, který je zvýrazněn logem firmy, a v zadní části odbavování zakázek. Výrazný vstup společně s římsou ve tvaru písmene V vytváří pozoruhodný tvar, který je již z dálnice jasně rozpoznatelný.
El Croquis 94, Neuteling Riedijk 1992-99, s.142-51
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Neutelings Riedijk Architects