Thespian - kancelářský a bytový dům

Budynek Apartamentowo-Usługowy Thespian

Thespian - kancelářský a bytový dům
Spolupráce:Maciej Kowaluk, Mariusz Maury, Michał Nykiel, Ewelina Zawadzka, Michał Zawadzki, Katarzyna Pielak
Adresa: Plac Powstańców Śląskich 1-3, Vratislav, Polsko
Investor:ING Real Estate Development
Projekt:2008-09
Realizace:2009-11
Užitná plocha:11820 m2
Obestavěná plocha:38725 m3


Historie projektu Thespian je typickým příkladem problému, s nimiž se musí člověk vypořádat, když se mu nabídne příležitost stavět v centru města. Většina obtíží je spojená 's úklidem urbanistického plánu' příznačného pro město, kde většina dnes volných pozemků byla kdysi zastavěna.
Řešené území se nachází na kruhovém náměstí Powstańców Śląskich obklopeném činžovními domy z 19. století. Zástavba okolo náměstí však nebyla dokončena, stejně jako některé z budov byly zničeny během druhé světové války. V průběhu 60. let byl na prázdném pozemku postaven malý modernistický pavilon, který pro obyvatele sousedního jedenáctipodlažního bytového domu plnil funkci nákupního centra.
Našim úkolem bylo najít nejvhodnější podobu pro smíšený dům s obytnou a obchodní funkcí. Objekt je umístěn na předělu dvou rozdílných stavebních oblastí – historickými nájemními domy a prefabrikovanými postkomunistickými činžáky. Během analyzování urbanistických modelů jsme našli řešení, které na jedné straně vyplnilo prázdné místo kolem náměstí a zároveň vyzdvihlo důležitou osu městské třídy Powstańców Śląskich. Použité architektonické řešení je výsledkem důkladné urbanistické analýzy a požadavků klienta, který očekával jedinečnou stavbu lišící se od bytových domů z novinových inzerátů.
Výsledkem urbanistických analýz jsou zvýrazněná dvě spodní podlaží, jasně čitelná vstupní část, terasovité uspořádání, zvýrazněné římsy, výškové navázání na sousední stavby, věžovité zakončení i odkaz na modernistické budovy.
K získaní jedinečnosti stavby požadované klientem, jsme použili hned několik řešení: dvojitě zasklenou fasádu, eliminující rušivý hluk z hlavní třídy a umožňující nerušený kontakt s okolní přírodou, prostorné a individuálně řešené byty s terasami společně s materiály a zařizovacími předměty nejvyšší kvality.
Maćków Pracownia Projektowa
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Funkčné a príjemné riešenie.
Miroslav Ričovský
21.01.16 01:41
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Zbigniew Maćków