Silver Tower Center

Silver Tower Center
Spoluautorka:Katarzyna Korsak
Adresa: plac Konstytucji 3 Maja 3, Vratislav, Polsko
Investor:Wisher Enterprise

Realizace:2014
Užitná plocha:25000 m2


foto: Petr Šmídek, 2016
Silver Tower Center se nachází na ulici Józefa Piłsudskiego na pozemku, který vznikl po rozparcelování bývalého židovského hřbitova. Typický městský blok je diagonálně rozpůlen, aby si zeleným pásem připomenul hranice, kde v minulosti ležel hřbitov. Budova se skládá ze šestipodlažní podnože navržené tak, aby splývala s výškou okolních staveb, a dominanty, pro níž nebylo žádné omezení. Během práce na zmenšených modelech byla ustanovena výška přibližně 55 metrů, která byla dostačující pro požadovaný účinek. Výsledná dominanta se otevírá k ulici Piłsudskiego vinoucí se před hlavním železničním nádražím. Vertikála dává o sobě vědět již z dálky. Tvar věže je rozdělen do několika modulů, které jsou kolem svislé osy mírně pootočeny, aby získaly na dynamičnosti a štíhlosti. Tato opatření současně zlepšilo oslunění sousedních budov. Fasády byly rozděleny tak, ale usnadnily vnitřní dělení kanceláří po jednotlivých modulech. Svislé 30 cm fasádní profily navíc posilují vertikalitu celé budovy. Díky těmto lamelám byla současně docílena tolik žádoucí hra světla a stínu na fasádě, propůjčující objektu na silném uměleckém výrazu. „Žiletky“ jsou rovněž součástí zastiňovacího řešení poskytujícího uživatelům adekvátní komfort bez potřeby vybudování nákladného systému při zachování jedinečných výhledů.
Silver Tower Center uvnitř obsahuje komerční služby: tříhvězdičkový hotel, konferenční centrum, kanceláře, obchody a dvoupodlažní podzemní parkoviště. Všechny obchody a komerční aktivity jsou přístupné rovnou z ulice, čímž se starají o oživení parteru. Náměstí před domem slouží také jako veřejný park. Stavba přináší do Przedmieście Oławskie tolik potřebné oživení a napravení renomé celého území.
Maćków Pracownia Projektowa
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Zbigniew Maćków