The Why Factory

The Why Factory
Autor: MVRDV
Spoluautor: Richard Hutten
Adresa: Julianalaan 132-134, Faculty of Architecture, Delft, Nizozemí
Investor:TU Delft
Realizace:2008-09
Užitná plocha:565 m2


Stavební program: 370m² (venkovní tribuna) 195m² (vnitřní auditorium a pracovny)
Logo výzkumného institutu na TU Delft vedeného členy MVRDV.
Několik týdnů poté co se The Why Factory – nově založený výzkumný institut vedený členy MVRDV a Technickou univerzitou Delft (TU) – přestěhoval do své nové rezidence na nejvyšším poschodí fakultní budovy, byla stavba 12. května 2008 zničena požárem.
V důsledku ekonomické krize se nicméně naskytl objekt situovaný blíže centru Delftu, jenž měl být původně developován bankou Fortis do podoby luxusních bytů. Díky tomu se uvolnila monumentální budova ústředí TU a na příštích pět let se stala domovem fakulty.
Protože však byla stavba pro celou fakultu příliš malá, navrhlo MVRDV několik možností dočasného rozšíření. Prvotní myšlenku formovala snaha dopřát samostatným oddělením a katedrám v rámci fakulty silnější identitu. Zničená budova byla ve své podstatě kancelářským objektem, šedým monolitem, v němž byly jednotlivé instituty jako například Delft School of Design ukryty v anonymitě. Dočasné umístění nabízelo šanci zmíněné katedry více zviditelnit. Návrhy zahrnovaly řešení jako rozmístění pavilonů uvnitř budovy nebo jasně rozpoznatelnou přístavbu v podobě dominantní věže.
12. května 2008 pohltil školu architektury ničivý požár.
Po jistém zohlednění ekonomických aspektů bylo rozhodnuto držet se pragmatického plánu a zastřešit dvě vnitřní nádvoří – realizací záměru byl pověřen Mick Eekhout, který vytvořil z ocele a skla dvě lehké konstrukce. The Why Factory musela být v důsledku velmi limitovaného rozpočtu umístěna v jednom z atrií – jeho návrh vyřešilo MVRDV.
Novým domovem The Why Factory se tak stalo východní atrium. Obklopen Eekhoutovou konstrukcí z oceli a skla i původními fasádami nádvoří monumentální stavby se institut jasně odlišil zářivě oranžovou barevností. Výrazná barva byla zvolena proto, aby zdůraznila nezávislý statut The Why Factory v rámci TU Delft. Pro Nizozemí představuje taková forma organizace relativně nový experiment, nicméně v zahraničí již byla prověřena: například Media Lab se stal uvnitř zdí a organizační struktury MIT (Massachusetts Institute of Technology) respektovaným nezávislým institutem. Díky skutečnosti, že dřevěná konstrukce tribuny, v níž je umístěna kancelář a zasedací místnosti, je natřena stejnou barvou, stává se institut v daném prostoru jedním elementem.
Provizorní výuka na střeše vědecké knihovny TU Delft.
Přízemí tribuny poskytuje prostor pro konferenční a přednáškový sál; na prvním podlaží jsou umístěny kanceláře vědeckých spolupracovníků a v nejvyšším patře je situována další zasedací místnost. Interiér je držen v bílé barvě vytvářející příjemné pracovní prostředí a ze stejného důvodu je veškerý nábytek umístěný mimo tribunu černý. Dveřní otvory jsou větší než obvykle, díky čemuž – s ohledem na stavební předpisy – je interiér tribuny oficiálně posuzován jako součást interiéru atrií a není vyžadována žádná další klimatizace. Kromě přednášek a filmových projekcí může být tribuna využita také jako neformální pracovní místo. Tato skutečnost je podporována silným wi-fi signálem a zásuvkami rozmístěnými u lavic. Zkosený tvar tribuny nabízí další pracovní místa na balkonech. Jejich praktičnost je oceňována především v časech před uzávěrkami nebo když je prostor z jiných důvodů přeplněn.
Provizorní výuka ve stanu v univerzitním campusu.
Alternativou k tzv. Blokkenhalu staré budovy je univerzálně použitelný a snadno manipulovatelný nábytek. Bylo třeba zajistit, aby se místo dokázalo přizpůsobit různému využití: studiu, práci, setkávání, vytváření modelů a jejich uskladnění, filmovým projekcím, výstavám a samozřejmě také večírkům a jiným společenským událostem.
Místa pro práci studentů jsou speciálně navržena pro danou budovu kanceláří Richard Hutten Studio. V otevřeném prostoru je rozmístěno osm stolů určených pro vytváření modelů, k jejichž uložení slouží několik polic pod deskou stolu. Tyto stoly stojí na kolečkách, a mohou tak být snadno přesunuty na stranu a uvolnit prostor pro prezentace nebo jinou událost odehrávající se před tribunou. Stoly jsou také ideální pro potřeby výstav.
Model tribuny nově zastřešeného nádvoří.
V horní zasedací místnosti tribuny je rozkládací (stohovatelný) nábytkový systém – opět navržený studiem Richarda Huttena. Pokud se schází menší skupinka, stoly jsou za účelem uvolnění prostoru naskládány jeden na druhém. Aby byly lehké a daly se snadno přemísťovat a skládat, jsou vyrobeny z polystyrénu, který je potažen zčásti průhledným, nicméně převážně černým kaučukem. Rozmístěním stolů vedle sebe lze docílit plochy k setkání velké skupiny lidí.
Projekt jasně definuje výraznou identitu The Why Factory v rámci komplexu velké fakulty a na první místo staví studenty, kteří se doslova vzdělávají na ramenou svých učitelů. Oranžová (plocha podlahy) je jejich územím.
MVRDV
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od MVRDV