Soubor budov samosprávy státu Zacatecas

Ciudad gobierno del Estado de Zacatecas

Soubor budov samosprávy státu Zacatecas
Adresa: Zacatecas, Mexiko
Realizace:2008-10
Plocha pozemku:159000 m2


Budovy samosprávy státu Zacatecas se nalézají na okraji města v blízkosti letiště, na pozemku známém jako “Cerro del Gato”. Již z dřívější doby se zde nachází budovy finanční a soudní správy. Tyto objekty jsou začleněny do širšího souboru budov samosprávy.
Projekt je navržen podél dvou hlavních os, které se vinou od nejvyššího bodu parcely. Zde je umístěno architektonicko-sochařské dílo, které plní funkci středobodu města. Stavby se nalézají na vyvýšené části pozemku, což přirozeně vytváří veřejný prostor a formuje vztah volného prostranství a staveb vytvářející radiální kompozici. Clonící zdi napomáhají integrovat budovy do volného prostranství.
Jedna hlavní osa se vine od vrcholu parcely až ke vstupu do celého souboru staveb, a je zároveň topografickou osou pozemku viditelnou pouhým okem. Podél této osy byl navržen také akvadukt, který odkazuje na zachovalý městský akvadukt v Zacatecas.
Druhá kompoziční osa projektu se vine taktéž od vrcholku parcely a postupně se rozdvojuje. Jedna část vede k terase, z které je pohled na vstupní část do samosprávního celku a druhý konec osy vede k náměstí vedle budovy odboru zdravotnictví.
Je důležité poznamenat, že uprostřed těchto os nalezneme veřejná prostranství a pěší zóny, které pomáhají k funkčnímu propojení budov. Navíc významně obohacují krajinářský návrh od ateliéru EDAW. Ten vytváří jedny z nejlepších architektonických a urbanistických návrhů na světě. Navržená náměstí odkazují na historická místa státu. Nalezneme zde náměstí Santa Mónica, Altavista či náměstí Plaza de la Quemada. Vedle těchto prostranství jsou zde i plochy, na kterých mohou vystavovat svá díla místní umělci. Podpora mladých výtvarníků byla motivem i pro vytvoření promenády lemované sochami.
Soubor budov samosprávy státu Zacatecas se skládá z následujících objektů: budova vedení samosprávního celku, budova státního zastupitelství, pozemkový úřad, kontrolní úřad, úřad pro rodinné otázky, úřad pro zadávání veřejných zakázek, budova odboru zdravotnictví, školský úřad, společenský sál – auditorium, venkovní divadlo a parkovací dům.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Arditti+RDT Arquitectos