Sborové centrum Myyrmäki

Sborové centrum Myyrmäki
Kostel se nachází v parku v bezprostřední blízkosti frekventované železnice umístěné na železničním náspu, která slouží především pro osobní dopravu. Kostel je od železnice na západní straně oddělen pomocí kostelní zdi, železničního valu a úzkého průběžného pásu zeleně. Stavba tvoří předěl mezi parkem a železnicí a vytváří pozvolný přechod mezi rušnou komunikací a parkem.
O tomto řešení Juha Leiviskä přibližně napsal: ."... Hmota stavby vytváří zeď, která postupně roste směrem k jihu ke kostelu a jeho zvonici. Tato zeď působí proti dominanci nádraží a chrání park a jeho prostředí. Zeď také vylučuje snížení estetické hodnoty výškových bytových staveb umístěných na protější straně dráhy. ..."
Juha Leiviskä kladl na stavbu a její umístění veliký důraz. Kostel je tedy situován na okraji parku. Toto řešení plně zachovává charakter a velikost parku a také umožňuje otevření kostela a situování nejdůležitějších vchodů tímto směrem.
Prostorové uspořádání kostela je doslova podpořeno touto koncepcí. Všechny významnější vstupy jsou situovány na straně parku. Hlavní cílem návrhu bylo vytvořit interakci mezi malým a velkým, nízkým a vysokým, stínem a světlem a statickým a dynamickým. Hlavní prostory budovy jsou přilepeny ke zdi a otevírají se do parku pomocí teras, které mají funkci jako parkové cesty. V kostele se nachází i kaple. Její přístup je přes nízké a zastíněné točité chodby. Kostel Myyrmäki je neobvyklý pro své řešení tradičního halového kostela se střední uličkou. Vnitřní prostor kostela je krátký, ale široký. Uvnitř je 460 míst k sezení a všechna jsou situována v blízkosti oltáře. Z hlediska akustického řešení stavby je tato hmota a umístění sezení vynikající. Dřevěné obložení kostela se také podílí na jeho akustice. Je to přímo sochařské dílo. Dřevěné obložení slouží i pro skrytí rozvodů kabeláží a vzduchotechniky.
Na způsobu osvětlení je také patrný severoněmecký barokní vliv. Přímého osvětlení je dostatek - jako v baroku. Kostel však není přesvětlen, ale denní světlo se odráží ve stěnách a nasvětluje kostel nepřímo. Účinek kolísá v závislosti na hodině a období. Kostelu dominuje i umělé osvětlení, které designoval Juha Leiviskä. Osvětlovací tělesa volně levitují a přidávají tak prostoru na nehmotnosti.
Finský největší orgán, postavený podle barokní tradice severního Německa, ovlivňuje atmosféru kostelu.
Varhany o 36 píšťalách, ve stylu severního německého baroka, byl postaveny ve Finsku v Kangasala. Jejich kvalita je chválena experty a v jejich době byly největšími varhany ve Finsku.
Varhany jsou také užívány pro koncerty. V zimním období, každou druhou neděli večer, se konají v Myyrmäki církevní koncerty. Těsně před Vánocemi je zde hudební festivalový týden.
Eva Bečvářová, Matěj Kosík
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pekka Kivisalo, Juha Ilmari Leiviskä