Radnice v Murcii

Radnice v Murcii
Jak stavět na místě, jakým je náměstí kardinála Belugy? Jak jen navrhnout stavbu za přítomnosti monumentálního průčelí navrženého Jaime Bortem, stejně jako v přítomnosti kardinálského paláce, práce architekta Canestra, který dává náměstí jeho jméno? Naproti paláce byly postaveny rezidence pro místní buržoazii, aby si mohla užívat městského života a společenského statutu náměstí. Ve své umírněnosti uznávají důležitost katedrály a paláce. Na protilehlé straně, zcela na konci, je prázdný pozemek ve vlastnictví města – výsledek po zbourání barokního domu, který tvořil přechod mezi ulicemi Freneria a San Patricio. Prázdné místo, které zbylo po demolici domu, narušilo význam omezení a uzavření náměstí. A co hůře, probourání učinilo viditelnými nedávné stavební projekty, které neměly být nikdy z náměstí vidět. Městská rada v Murcii si byla vědoma problémů a důležitostí místa, a tak před několika lety uspořádala mezi architekty soutěž. Vítězný návrh, později dopracovaný Alberto Noguerolem, vzbudil takovou polemiku, že rada ze stavby upustila a prozatím pověřila tímto úkolem nás.
Nová budova doslova vyplňuje prázdnotu a bezpochyby tím pomáhá náměstí v opětovném získaní jeho charakteru jako takového. Ale jak přesně se bude tato nová budova tvářit? Jak by měla vypadat tvář této nové konstrukce? Náměstí chápeme jako ztělesnění slavnostního ducha baroka a náš návrh by tak měl se svým stavebním obsahem plnit roli diváka, aniž by hledal svůj status mezi hlavními protagonisty ztělesněnými katedrálou a palácem kardinála Bellugy. Nicméně si nepředstavujeme nějakého všedního diváka. Nová stavba bude ztělesňovat občanskou moc na náměstí. Na místě prosyceném významem církve a mocí, která ji v 18. století doprovázela, bude vztyčena stavba reprezentující moc občanů, obecní vládu Murcie, tímto způsobem bude rozhodnut dávný střet.
Až doposud byla městská radnice v Murcii umístěna u řeky a náměstí ignorovala. Náměstí, kde se nalézají katedrála a palác kardinála Belluga, je však patrně nejdůležitějším prostorem ve městě. Jak ale tohle všechno přeložit do architektonických pojmů? Několika slovy: návrh fasády/retable* čelící katedrále. Díky nové stavbě se bude městská vláda schopna účastnit života na náměstí; bude schopna podílet se na obecních událostech, rozšířených nádherným horizontem průčelí katedrály. Nicméně radnice nebude mít svůj vstup na náměstí. Jak už jsme řekli, budova je umístěna na náměstí, ale respektuje přednost těch budov, které zde stály tak dlouhou dobu před ní. Z toho důvodu je vstup umístěn na jednom z boků radnice, a to na ulici Freeria. Vstup vytváří doslova konec ulice Polo Medina. Spojitost mezi městem a radnicí je vytvořena takto: až bude nová budova postavena, tak bude možné přijít do radnice ulicí Polo Medina rovnou ze srdce historického centra.
Fasáda/retable* nové budovy čelící náměstí by nikdy nechtěla, také ani nemůže, soupeřit s klasickým řádem. Je naopak navržena jako hudební partitura, numericky, přijímá soustavu horizontálních úrovní podlah. Fasáda se brání symetrii a jako klíčový prvek nabízí balkon na galerii. Balkon radniční přístavby spočívá v naprosto stejné horzontální rovině jako centrální balkon piano nobile kardinálského paláce – oba jsou ve stejné výšce. Postranní fasády, daleko více rozvážné, s umírněnými otvory přizpůsobenými rozměrům ulice. Nyní je na čase pochopit důležitost půdorysu, jádra celého návrhu. Jak už jsme řekli, fasáda nové budově je orientována směrem ke katedrále. Čtyři strany náměstí jsou nezávislé; takto každá z budov hájí svoji autonomii. Naše pluje bez jakéhokoliv ustanovení ortogonálních vztahů se stávajícími budovami, až na fasádu katedrály i přes velkou vzdálenost mezi nimi. Takto je nároží nynější radnice volné a ustanovuje vztah mezi ulicemi Freneria a San Patricio: kdybychom měli dodržovat šikmou orientaci zbourané stavby, nebylo by pak pro novou budovu možné čelit katedrále, což se domníváme, že je žádoucí. Vzhledem k dalším dvěma ulicím je zarovnání budovy více než samozřejmé. Nové vytýčení směrem k San Patricio poskytuje ulici větší šířku. Vytýčení k ulici Freneria je zalomeno, zprvu se drží již stanoveného a poté se otevírá směrem do náměstí: tímto způsobem je vnesen malý zlom, který těm, kdo přicházejí ze starého města, dává tušit celkovou rozlohu Plaza del Cardenal Belluga. Staré vytýčení – domu z 18. století tvořícího přechod mezi Freneria a San Patricio – je připomenuto prostřednictvím zapuštěného dvora odkud je přístup do kavárny: zachováním tohoto původního obvodu stavby vytváří hranu zklidňující dopravu vzniknuvší spojením obou těchto ulic.
Striktní příkazy urbánního okolí novostavby se postaraly o logiku vnitřní geometrie: výsledek tvoří sbíhající se ortogonální systém, do něhož jsou jednotlivé aktivity vepsány. Setkání těchto systémů je rozhodnuto skrze rozvíjení volných, proměnlivých prostorů pro občanskou komunikaci.
Do budovy se vchází přes velkorysý vstup z ulice Polo Medina, kde je zcela nezávisle na vstupu městská informační kancelář a úřad pro turisty. Schodiště směřuje k výtahovému jádru a dalšímu schodišti umístěnému do intersticiálního (vsunutého) prostoru pokračujícímu do dalších pater. Přístup do zákonodárné sněmovny / přednáškové síně s kapacitou 157 diváků je z tohoto obíhajícího prostoru.
Umístění kavárny, strojovny a nejrůznějších skladů v přízemí usnadnila mírně se svažující podlaha legislativní sněmovny / přednáškové síně, dosažitelné ze stejné úrovně. Kavárna se rozšiřuje do zapuštěného dvora přístupného z náměstí. Organizační uspořádání půdorysu se odráží v úrovní mezaninu (+3.90): kanceláře jsou řazeny ortogonálně a sledují linie diktované čarami ulic San Patricio a Freneria a vodítky definovanými fasádou směřující do náměstí. Oblasti vystavěné podle těchto směrnic mezi sebou vytvářejí intersticiální prostor, ve kterém je umístěna vertikální komunikace. Je také na poschodí, kde je vytvořena spojnice se starou radnicí. Ne úrovni prvního podlaží (+7.50) najdeme stejné organizační schéma. Místnost o rozměrech 6x14x6.8 metrů vyhlíží směrem na náměstí. Tato místnost je klíčovým prvkem celé stavby. Jde o prostor vhodný pro slavnostní recepce. Na něj navazuje venkovní galerie ukrytá za sloupovím čelní fasády/retable* a odkud se dá naplno vnímat panorama katedrály a celého náměstí. Není obtížné představit si tuto galerii jako balkon, z něhož se zástupci občanů Murcie a jejich hosté mohou těšit z rozličných scén městského života, který náměstí nabízí.
Nyní si popíšeme strukturu stavby. Bude mít konstrukci ze železobetonu (sloupy a desky) a venkovní povrchy z cihel a kamene. Místní pískovec (lumaquela) je klíčovým materiálem v architektuře stavby a zajišťuje včlenění do jejího okolí. Struktura kamene je schopna odolávat pronikavému slunci v Murcii a masivnost sloupů uspořádávajících fasádu/retable* zdůrazňující ušlechtilost materiálu, který nás při pečlivém pozorování dopraví do jeho velkolepé a pozoruhodné geologické minulosti. Pouze několik kamenů nám dovolí vidět čiření materiálu během doby tak zřetelně jako tento pískovec z Mucie. Na jedné straně jsme chtěli, aby byly proporce okenních otvorů úměrné jejich užití a umístění, zatímco na druhé straně se přizpůsobily rozměrům ulice. Pouze ty na nejdůležitější fasádě čelící na náměstí Belluga jsou větší chráněny předstěnou z kamenných sloupů. Nad balkonem, portikem, stejně jako podél fasády je plochá terasovitá střecha. Svažující se střecha je nad převážnou částí podél ulice Freneria. Interiéry byly obohaceny vznešenými materiály: kámen pro dlažbu míst se silným provozem, dřevěné podlahy v pracovních oblastech, štuk na stěnách, dřevěný obklad v přednáškové síni, atd.
autorská zpráva publikovaná v časopise El Croquis 98, s. 76-82

* retable (z franc.) - dveře oltářního obrazu obsahující na vnitřní straně obraz nebo dílo skulpturální, obyčejně dřevořezbu: pak celý oltář a rámec obrazový podobně zařízený, nebo pozadí oltáře s obrazem.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
krásnej barák
Milan
28.05.07 02:09
Murcia
Daniel John
29.05.07 01:48
nice projcte
04.12.10 09:14
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Rafael Moneo