Polyfunkční dům Dunajski vogal

Polyfunkční dům Dunajski vogal
Spoluautor:Marko Studen / Spacelab
Adresa: Dunajska cesta, Lublaň, Slovinsko
Investor:Mreža Jit d.o.o.
Realizace:2006


Slovenska cesta, severojižní osa protínající Lublaň, představuje výstavní síň slovinské architektury. Vyrůstaly na ní první mrakodrapy, udávaly nové styly, architekti zde svými projekty reagovali na aktuální dění. Ulice však není nekonečná a v 80. letech se moderní výšková zástavba přesunula severně za železniční dráhu, kde Slovenska cesta plynule přechází v Dunajskou cestu. Cílem také bylo zakrýt těmito výstavními budovami podél hlavní příjezdové cesty do Lublaně nízkou bytovou zástavbu ležící hned za nimi. Lublaň tak měla pro přijíždějící působit větším a velkolepějším dojmem. Protože se jedná o jednu z nejdůležitějších ulic ve městě, byla v průběhu času místní regulace postupně zpřísňována.
Bytový dům Dunajski vogal, za který A.Biro získalo v roce 2006 Plečnikovu cenu, je první stavbou, která se plně řídila novými regulativy. Nárožní objekt na jednom z mnoha křížení Dunajske cesty ustupuje zpět s výhledem budoucího rozšíření ulice o novou tramvajovou dráhu. Na rozdíl od dřívějších mrakodrapů si tato stavba klade za cíl vytvořit nižší administrativní hmotou uliční frontu, na níž shora přiléhá příčná hmota s bytovými jednotkami. Toto jednoduché uspořádání dvou hmot nezastiňuje v ranních hodinách ulici. Spojením kanceláří a bytů architekti využili ve svůj prospěch místní regulace a zároveň se jim podařilo vytvořit atraktivní místo k práci i běžnému životu. Kombinace tmavého režného zdiva a okenních pásů vytváří při pohledu z nároží zajímavého hada proplétajícího se budovou. Cihlový obklad objektu zároveň dodává dojem mohutnosti a solidnosti. Bytové jednotky s výhledem do ulice jsou z důvodu ochrany před venkovním hlukem ukryty za prosklenými lodžiemi. V současné době objekt stále výrazně převyšuje okolní zástavbu, ale počítá s tím, že se to v nejbližších letech změní a stavební boom brzy dospěje z centra až sem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od A.Biro