Městská tržnice v Gentu

Stadshal Gent

Městská tržnice v Gentu
Zahradní úpravy:Wirtz international
Adresa: Poeljemarkt, Gent, Belgie
Investor:město Ghent, VVM De Lijn & TMVW
Realizace:2013


Po dvou demolicích (pavilonu světové výstavy uspořádané v roce 1913 a nikdy nedokončeného administrativního centra ze 60. let) se na dlouhá desetiletí proměnilo historické centrum Gentu ve zpustlé parkoviště sousedící s trojicí gotických věží. Ve dvou navazujících soutěžích uspořádaných v letech 1996 a 2005 předložili architekti Robbrecht en Daem a Marie-José Van Hee svůj vlastní program, která se značně lišil od soutěžních požadavků. Místo toho, aby nabídli otevřené prostranství ke konání různých společenských událostí, usilovně hledali místo, kde by mohla stát tržnice, aby se podařilo napravit tento nedostatek a vrátit zpět charakter historického prostranství. Nově navržený objekt leží mezi náměstím Poeljemarkt a Goudenleeuwplein. Zapuštěná zelená plocha spojuje náměstí s podzemní restaurací, parkovištěm jízdních kol a veřejnými toaletami nacházejícími se pod tržnicí. Přestože celý objekt zabírá rozlohu 24000 m², dokonale se místo hodí a zapadá sem. Nově navržená hmota v sousedství kostela svatého Mikuláše, Belfry a katedrály přebírá spíše výšku nižších skupin domů jako radnice a z jejich tvaru matematicky odvozuje profil své střechy.
Chodci mohou využívat nový městský interiér, který je chráněn dvojice modulovaných střech s dřevěným podhledem a malými okny, kudy proniká rozptýlené světlo. Vnější plášť ve srovnání s ušlechtilými kamennými fasádami okolních historických domů zaujímá daleko pokornější podobu z dřevěných fošen opatřených ještě druhou vrstvou ze skleněných desek. Skleněný plášť chrání dřevo a dodává objektu hebký svit odrážející se oblohy. Rozměrné pozdemní rezervoáry jsou navrženy tak, aby absorbovaly dešťovou vodu sloužící potřebám restaurace, čímž byly sníženy nároky na spotřebu energie. Při navrhování se v hojné míře využívaly přírodní materiály, byly zakomponovány prvky veřejné dopravy a historickému centru byla jasně přidána nová hodnota, která společně s původními objekty vytváří 'trvale udržitelný' obraz také pro budoucnost. Střed Gentu se opět stane místem k družnému setkávání lidí.
Robbrecht en Daem architecten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Robbrecht en Daem architecten Marie-José Van Hee