Kongresové a umělecké centrum Magma

Magma Arte & Congresos

Kongresové a umělecké centrum Magma
Adresa: Avda. de Los Pueblos s/n – Sector O, Adeje, Španělsko
Projekt:1997
Realizace:1998-2005
Užitná plocha:20434 m2
Zastavěná plocha:140000 m2
Kongresové a umělecké centrum Magma se nalézá  na Tenerife v členitém terénu blízko sítě dálnic vedoucích z jihu ostrova. Jedinými přírodními elementy, které obklopují parcelu jsou vyprahlá kamenitá krajina a moře. Z přilehlého ostrova La Gomera je tak vidět samotná budova impozantně orámována mořskou hladinou. Odpovědí na panoramatický pohled jsou vystupující geometricky tvarované kamenné bloky,které v sobě skrývají různorodé funkce stavebního programu a snaží se o navázání dialogu s okolní krajinou. Jednotné zastřešení vytváří dojem proudů plynoucí tekutiny, mezi nimiž vznikají drobné trhliny. Těmi prostupuje světlo a proudí vzduch, což podtrhuje lehkost a dojem vlnící se hladiny. Objemově výrazné prostory mezi kamennými bloky v sobě skrývají kanceláře a sociální zázemí; zbývající prostory slouží různým aktivitám a dají se členit či spojovat.
Kongresové centrum disponuje plochou 26000m² a má tři různé vstupy fungující buď souběžně nebo nezávisle na sobě. To umožňuje v jakoukoliv dobu flexibilní použití prostorů centra. Hlavní vstup ústí do velkého vestibulu  který vede směrem ke kavárně a k sálu auditoria. Druhý vstup je umístěn v horním podlaží, kde se nachází kanceláře. V případě pořádání velkých koncertů je umožněn vstup i přes rampu vedoucí z ulice. Flexibilita budovy umožňuje přizpůsobení prostorů velkým akcím; centrální prostor se může změnit z auditoria pro 3000 osob na malý sál pro 300 návštěvníků, což je žádaná kapacita při běžných kongresech. Prostory se mohou předělit akustickými panely, které jsou jinak schované ve velkých kamenných hmotách. Konstrukční ocelový systém se skládá z pravidelných téměř shodných  trámů a je doplněn teleskopickou substrukturou, jejíž průměrná výška je 45 cm. Volba materiálů vychází ze snahy o maximální začlenění budovy do okolního prostředí; beton obsahující kamenný chasnerský písek je použit ve všech částech objektu. Barva střechy tak koreluje s barvou kamenných bloků. K prostupu světla dochází  trhlinami vzniklými na rozhraních jednotlivých částí centra.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AMP Arquitectos