Střední škola Rafaela Arozarena

Střední škola Rafaela Arozarena
Spolupráce:Fernando Martín Menis
Adresa: Urbanización La Duquesa, La Orotava, Španělsko
Investor:Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
Realizace:2004


x
číst dále
Budova se nalézá na pozemku, který je velmi blízko historickému centru města La Orotava, do kterého se podlouhlý dům výborně hodí. Komunikuje s  městskou strukturou, topografií území a má vizuální kontakt s domy v  okolí. Škola slouží jako orientační bod pro budovy nacházející se na okraji centra města, na ose ulic Colegio – S.Francisco. Při realizaci projektu byl brán zřetel na ekonomickou udržitelnost. Byla vytvořena velmi jednoduchá dispozice budov, pracovalo se se základními materiály a speciálními instalacemi. Bývalé zdi zemědělských teras slouží v  některých místech k odpočinku, jinde zůstaly zbylé konstrukce téměř bez povšimnutí. V podzemních patrech nové budovy se vytvořily izolované prostory pro hry nebo společenské místnosti. Svažující se pozemek se nachází v Orotavském údolí v nadmořské výšce 345 - 365 m n.m. Zde se původně pěstovala tradiční kukuřice. Nádherné zdi a kamenné cestičky dnes již jen připomínají tuto historii. Hlavní vstup je z ulice z  jihovýchodu. Odtud je nejlepší přístup pro studenty přijíždějící autobusovou dopravou. Je to také silnice, která propojuje nejpočetnější skupinu potenciálních studentů. Do podlaží, kde se nachází vstupní hala, se přichází po stoupající a úzké rampě. Kancelář školníka, administrativní prostory a knihovna se také nalézají v tomto podlaží. Knihovna leží hned vedle hlavního vstupu, tudíž je přístupná obyvatelům La Orotavy a lidem z okolních oblastí. Většina aktivit určených pro středoškoláky se nachází ve dvou podlažích přímo pod vstupní částí: víceúčelové třídy směřují na jihovýchod směrem k protihlukové stěně. Speciální třídy jsou umístěny kolem společných otevřených prostor. V  nejspodnějším podlaží se nalézají vědecké laboratoře různého zaměření spolu s moderními pc učebnami na jedné straně a část pro přípravu na profesní dráhu na druhé straně. Tato část – především místnosti pro workshopy – má přímý kontakt s okolním pozemkem. Na severním konci domu je tělocvnična spolu se sportovním centrem zapuštěným do terénu. Hmota je v jedné části zahloubena do země, čímž je potlačena velikost této části stavby. Zároveň tak nebrání výhledu z horních teras na údolí a mořskou hladinu. Finální úprava pohledového betonu je zjemněna tónovanou strukturou dřevěného bednění. Na jedné straně dochází k  prolnutí budovy s městskou vrstvou La Orotavy, na druhé straně splývá s  krajinou spíše zemědělskou na jihozápadě. Barevné tónování začíná na schodišti a hmotě hlavního vstupu. Barevný charakter budovy je důležitý jak z exteriéru tak zevnitř. Souvisí se vzdělávací funkcí centra.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AMP Arquitectos