Komerční centrum Euralille

Komerční centrum Euralille
Autor: Jean Nouvel
Adresa: 100, Centre Commercial, Lille, Francie
Investor:SNCF, Euralille Commercial Center
Realizace:1991-94
Užitná plocha:155000 m2


"Projekt je analýzou Jeana Nouvela na téma levnosti. Velmi nízkou cenu je v této situaci třeba chápat ideově. Nová komunita zde může vzniknout pouze za předpokladu, jestliže nová Lille zůstane levnější než okolní města... projekt je nakonec velmi krásný a pro Nouvela typicky velice japonský."
R.Koolhaas, autor urbanistického projektu Euralille

Nouvelův pozemek má přibližně trojúhelníkový tvar, jehož jihozápadní roh sousedí se stávajícím železničním nádražím SNCF a protější severní strana lemuje novou stanici vysokorychlostní železnice. Střecha budovy se svažuje směrem ke stanici TGV, částečně tak sleduje sklon terénu. Úkolem bylo postavil dvě patra obchodů společně s pěticí dalších částí: dvě byly určeny pro obchodní školu v Lille, dvě pro sportovní centrum a jedna pro kulturní centrum. Všechny tyto rozličné funkce jsou společně umístěny pod jedinou střechu, odkud je rovněž přístup k pěti věžím. Tyto věže lemují jižní fasádu; na západní straně se nachází další blok s hotelem, obytným domem, kancelářemi a ubytováním pro zaměstnance SNCF. Půdorysné schéma komerčního centra Eurallile lze nejsnáze porozumět z funkce propojení dvou nádraží, přemostění mezery mezi centrem a předměstím, které bylo dřívě odděleno dálnicí. Hlavní vstup je od zastávky SNCF. Tato cesta se šikmo kříží s další hlavní osou probíhající přibližně v půlce napříč celou stavbou a vybíhá na severní straně přímo naproti zastávce vysokorychlostního vlaku. Tato záměrná nepravidelnost nejen, že vytváří zajímavý půdorys pro obchodní pasáže, ale také nabízí různé nečekané perspektivy, zejména pak v horních podlažích pod svažující se střechou. Pouze střecha samotná má rozlohu přes čtyři hektary tvořenou z kovového roštu položeného na asfaltové ploše. Barevná světla a další vzory vytváří, podobně jako zakódovaný abstraktní znaky letištních drah, v mříži podivný a matnou skladbu. Střecha hraje důležitou roli ve spojování nesourodých prvků na rozlehlém pozemku. Stejně důležitými prvky jako hmota a architektonický prostor jsou pro Nouvela také světlo, materiály a barva. Tyto principy jsou převedeny na fasády nákupního centra a věží. Na neutrální šedé pozadí byla umístěna řada úžasných holografických obrazů, které vytváří obrazy odráží jednotlivé obchody uvnitř a vytváří nehmotnou architekturu již na povrchu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jean Nouvel