Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně
Adresa: Hybešova 65a, Staré Brno, Brno, Česká republika
Projekt:2003-04
Realizace:2004-06
Náklady:115 000 000 CZK


Areál je situován do nyní slepého apendixu ulice Hybešovy, tedy do klidného vnitrobloku. Dopravní obsluha a pěší přístup je možný v současné době pouze z ulice Hybešovy. Prostorově je komplex rozdělen do tří hlavních objektů, jednoho společného obslužného a dvou identických bytových domů. Tři hlavní objekty mají 4 nadzemní podlaží. Na obslužný objekt navazuje přízemní přístřešek sloužící jako kryté parkovací stání. Půdorysy všech tří objektů jsou založeny na obdobném schématu, kolem pevné vnitřní hmoty (bytů, provozy asistenční služby, společných prostor) jsou zvenčí umístěné komunikace. Na koncích jsou umístěna vertikální komunikační jádra (konstrukčně přiznané ocelové venkovní schodiště a výtah na jednom konci a vnitřní únikové schodiště na konci druhém).
Objekt obslužný je svou funkcí vzhledem k bytovým objektům specifický, tomu odpovídá i jeho umístění a architektonická forma. Ukončuje stávající uliční frontu a samotná hmota domu je od sousedního vizuálně oddělena venkovním schodišťovým prostorem s přímým schodištěm a výtahem. Otevřené pavlače jsou orientovány do dvorní části. Fasáda je do ulice členěna pravidelným střídáním plných ploch (omítnuté zdivo) a ploch prosklených, které jsou tvořeny otevíravými okny. Parter výškově navazuje na stropní římsu parteru sousedního objektu přičemž ostění výkladců jsou obloženy travertinovými deskami. Objekt není podsklepen, má celkem čtyři nadzemní podlaží, a je zastřešen plochou střechou.
Bytové domy jsou koncipovány jako podélná uzavřená hmota bytů s otevřenými pavlačemi a schodišťovým prostorem na kratších stranách objektů. Pavlač je navržena jako obytná, krytá průhlednou závětrnou stěnou z hliníkových perforovaných plechových tabulí s vynechanými otvory se zábradlím. Za nimi se teprve nachází vlastní omítnutá fasáda objektu prořezaná jednoduchými geometrickými okenními a dveřními otvory. Fasáda je tak členěna na jednotlivé vrstvy, které se vyznačují různou transparentností. Všechny objekty jsou nepodsklepené, úroveň přízemí je z důvodu zátopové vody zvýšena o cca 45 cm nad okolní terén. Střecha objektů je navržena jako plochá.
Přístřešek je objektem příslušenství. V prostorné otevřené kóji vymezené betonovou zdí, se nachází hlavní uzávěry plynu a kontejnery na komunální odpad. Na tuto kóji navazuje polouzavřený prostor pro kryté parkování. Celý objekt je krytý lehkou střešní konstrukcí tvořenou ocelovými nosníky a profilovanými polykarbonátovými tabulemi.
Navrhované objekty Domu s pečovatelskou službou by měly vytvořit kvalitní a důstojné bydlení občanů se sníženou mírou soběstačnosti (zejména občanů v důchodovém věku a imobilních). Celkové pojetí je koncipováno s ohledem na sociální komunikativnost a čitelnou hierarchii prostor z hlediska otevřenosti (uzavřenosti), veřejný uliční prostor přechází do poloveřejné zahrady a přes polosoukromé pavlače do prostor soukromých (byty s balkony). Nedílnou součástí celkového konceptu areálu jsou zahradní úpravy využité jako oddychový prostor, plechové fasády budou sloužit jako podpůrná konstrukce pro popínavou zeleň.
31 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Opravdu povedene...!!!
dejv
14.09.06 05:37
--------------------
starous
14.09.06 11:44
A.J.K.
15.09.06 12:01
Amos Jan Komenský
Jan Kratochvíl
15.09.06 01:08
naprosto souhlasim
jan sedlacek
15.09.06 01:30
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Architekti DRNH