Dům L23

Dům L23
foto: José Campos
Rodinný dům je situován na mírné výšině nad městem, přičemž výhled je orientován západním směrem. Východní stranu pozemku, odkud je přístup z veřejné komunikace, tvoří svažitý reliéf. Za tímto mírným svahem nasleduje strmý sráz; podobný mysu nad městem. Dům je z východu ohraničen betonovou zdí, která přidržuje horní nástupní platformu, odkud je přístup do domu pro pěší i automobily. Kvůli výraznému výškovému rozdílu mezi ulicí a hlavní obytnou částí (270 cm) nachází se vstup v nejvyšším patře se snadnějším přístupem z ulice. Hosty domu vítá nástupní plošina tvořená dlážděným venkovním prostranstvím, které ze severu a západu lemuje hmota vykonzolovaná přes dvojici kvádrů položených kolmo k vrstevnicím. Kromě reprezentativní příjezdové části je pro celý dům dále příznačné vzájemné propojení. Již od příjezdu k domu lze pod visutou částí domu vytušit pokračování a následné otevřené venkovní prostory a hlavní obytnou platformu.
Funkční rozvržení domu je následující: v horním patře se nachází hlavní vstup, předsíň a schodiště spojující obě podlaží. Z haly se vstupuje do obou křídel: soukromého (ložnice) a společenského (obývací pokoj a tělocvična). Ložnice jsou řazeny tak, aby všechny měly přes společný balkon výhled do patia. Ve 'nadnášené' hmotě se nachází rozlehlý prostor, který spojuje různé obytné části (určené k práci, studiu, čtení, volnému času,...) s malou tělocvičnou přímo spojenou s krytým bazénem v přízemí domu. Díky své orientaci zdůrazňují tyto prostory vizuální spojení se dalekou přírodou, ale zároveň uchovávají komorní atmosféru spodního patia.
Přízemí je funkčně rozděleno do dvou částí: jednu tvoří bazén s šatnou a druhou představuje společenská oblast. Patio slouží jako venkovní rozšíření obytné části.
Převládajícím materiálem obvodového pláště je probarvovaný beton. Část fasády je tvořena černě zbarvenými pozinkovanými plechy. Na místo dlažby pro příjezd automobilů jsme zvolili čedičové kostky; pro místech pro pěší a obytných prostorách je převládajícím materiálem dřevo. Dveřní a okenní rámy jsou z černého hliníku. Povrch obvodového pláště byl pro nás velmi důležitý, neboť dotváří obraz celého domu a je vidět z každého strany. (Nejen) z tohoto důvodu jsme vybrali porézní beton, který vytvořil jednolitou hmotu. Povrch nám jistým způsobem pomáhá porozumět hmotové skladbě celého domu, kterou dokážeme celou pochopit, až když sestoupíme do spodní části domu.
Pitágoras Arquitectos
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pitágoras Arquitectos