Platforma umění a tvořivosti

Plataforma das Artes e da Criatividade

Platforma umění a tvořivosti
Adresa: Avenida Conde Margaride 175, Guimarães, Portugalsko
Investor:Câmara Municipal de Guimarães
Realizace:2012


Mezinárodní umělecké centrum José de Guimarães
Centro Internacionales das Artes José de Guimarães (CIAJG)
Budovy, které tvoří obecní trh a jimi definovaný prostor, obyčejně nazývaný zděděným názvem "tržiště", představují jako celek charakteristické městské prvky centra Guimarães. Areál starého městského trhu se může chlubit výborným přístupem a vynikající centrální polohou, velmi blízko náměstí Toural a historického centra.
Tento projekt měl za cíl transformaci tržiště na multifunkčí prostor, věnovaný uměleckým, ekonomickým, kulturním a společnským aktivitám v rámci akce Evropské hlavní město kultury 2012. Opětovné fyzické a funkčí začenění do městské struktury se tak stalo realitou a došlo k obnově jedné z klíčvých oblastí města. Navíc byl provoz rozšířen na přilehlé pozemky, takže bylo možné regenerovat vnitřní prostor bloku, který byl předtím zabrán průmyslem zpracování mramoru, což ho zcela zbavilo jeho charakteru.
Program poskytl jasnou koncepci a definici cílů, které měla tato infrastruktura dosáhnout; poskytl seznam řady schopností a prostor, tvořících funkčí program pro nové i stávající budovy a také pro přilehlé pozemky. Za tímto účlem byly definovány tři hlavní programové oblasti:
- umělecké centrum, kde najdete stálou expozici, v tomto případě sbírku José Guimarãese, plochy pro dočsné výstavy, víceúčlový prostor pro další aktivity, vystoupení, představení a také pro řadu doplňkových služeb.
- Creative Labs (podpůrné podnikatelské kanceláře) pro čnnosti, související s tvůrčími odvětvími, které umožní rozvoj podnikatelských projektů.
- dílny k podpoře nové tvořivosti, skládající se z pracovních prostorů pro kreativní práci mladých tvůrců, kteří chtějí krátkodobě rozvíjet své projekty v různých oblastech.
A záměr obnovy stávající budovy na východní straně se snaží poskytnout prostory pro další komerčí aktivity, které by mohly posílit vytvoření rozsáhlého prostoru s širokým rozsahem víceoborových kulturních aktivit.
Společě s dalšími budovami, stavěnými v rámci Evropského hlavního města kultury, by měla celá stavba doplnit stávající vybavení města.
Při interpretaci programu jsme se zaměřili na možnost samostatné funkce každé z jeho složek a součsně na vytváření přístupů ke každé z různých služeb, podpůrných prostor i k venkovnímu náměstí a zahradě.
Rozhodli jsme se pro metodiku zásahu, zahrnující obnovu stávajícího objektu na východě se zachováním materiálů a povrchů, ale s rekonstrukcí celého interiéru v přízemí. U budovy na severu byla z výše uvedených důvodů rekonstruována fasáda směrem k bulváru, která charakterizuje stavbu; ale interiér budovy a fasáda směrem k náměstí byly téměř kompletně demolovány a přetvořeny. I když bylo záměrem zachovat rozsah a stávající formální vztahy, navrhli jsme nové řešení budovy, podporující silný vztah s náměstím a zdůrazňující vztah této stavby k vnějšímu prostoru.
Nová budova má radikálně jiný jazyk, odlišný od svého okolí, a to jak z hlediska svého vyjádření a obrazu, diskrétního a opakujícího se, tak i posloupnosti objemů, hmoty a prostoru, vyznačjící se kontrastními povrchy vedle sebe. Krytina z mřížky kovových profilů s mosaznými a skleněnými pochromovanými povrchy na odvětraných fasádách akcentuje řadu pohledových textur, na většině ploch kovové konstrukce hutnějších a neprůhledných, ale transparentních tam, kde skrytě přechází ve skleněné povrchy, záměrně zakrývající několik otvorů budovy.
Tato řada objemů a disonantních prvků, které jsou výsledkem rozkladu původního objemu, vznikla na základě potřeby vytvořit ve výstavním areálu řadu různých prostor. V objemu budovy vytváří patrné napětí i vztah k prostoru náměstí a stává se tak hlavním rysem jeho designu.
Náměstí jsme navrhli výrazněji aseptické a s povrchem z velkých betonových desek jako protějšek okolních budov. Náměstí má charakter velkého prostoru pro recepce a multifunkčí setkání, což ho transformuje do fyzické platformy, působící jako přirozený veřejný prostor.
Půjde o záměrně minimalisticky vybavený prostor, se zachováním velkých stromů na východě a vysazenými prvky vegetace podél severní budovy, ale většinu volného prostoru ponechá pro rozvoj bohaté spontánní nebo organizované čnnosti, nezávisle na tom, zda bude v souladu se zaměřením areálu. Na náměstí použitý městský mobiliář zahrnuje přemístitelné prvky, což umožňuje univerzálnější použití.
Pitágoras Arquitectos
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pitágoras Arquitectos