Borges & Irmão Bank

Borges & Irmão Bank
Obdélníková parcela zastavěná bankou Borges & Irmão přiléhá svými kratšími stranami ke dvěma náměstím (São João Plaza a José Régio Plaza). Podél západní fasády domu navíc probíhá ulice spojující obě náměstí. Investor chtěl této lukrativní situace využít. Architekt se rozhodl upoutat pozornost kolemjdoucích vlastní formou domu. Kontrast mezi prosklenými a pevnými plochami na fasádě je zvýrazněn dramatickou křivkou nároží. Nápisů či poutačů není třeba. Budova je v kontextu nepřehlédnutelná.
Vnější forma souzní s vnitřním prostorem. Siza podélně rozdělil prostor v bance na západní část určenou zákazníkům a východní část vymezenou obsluze. Jak sám říká, architektura se nachází mezi nimi. Zaměstnanci banky využívají při nástupu do domu rampu začínající na severní straně pozemku a ústící do posledního podlaží. Klienti nastupují z veřejného prostoru a mohou vstoupit do obou spodních podlaží. Podlaží s přepážkami spojuje velkorysé mramorové schodiště. Siza užívá obkladů z mramoru tak, aby podtrhnul motiv provozních toků. Společně s designem osvětlení se mu to daří. Poslední patro je vyhrazeno administrativě a úvěrovým kancelářím. Depozity se nacházejí v nejnižším podlaží.
Dům získal jako vůbec první stavba Evropskou cenu za architekturu od Nadace Miese van der Rohe sídlící v Barceloně.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Álvaro Siza Vieira