Hosaka

Takeshi Hosaka

*1975 - Yamanashi, Japonsko
Kannai capital bldg 5Fm 2-25 Benten-stm, Naka-ku, 231-0007 Kanagawa
+81-(0)45-651-2540
+81-(0)45-663-4407
info@hosakatakeshi.com
Hlavní obrázek