Subjekt

Katalog

Architekt

Atelier

PETR & LÁZNIČKOVÁ Zahradní architekti
Poděbradova 111, 612 00 Brno
tel. (+420) 608 945 036
web www.zahradni-architekti.cz
ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS Studio zahradní a krajinářské architektury
Ing. Štěpánka Šmídová

Pernerova 11 / 2. patro,
186 02 Praha
tel. (+420) 608 235 674
web www.smidova-la.com