Výměna zastaralého osvětlení bez vstupní investice

Vložil
Tisková zpráva
07.12.2013 08:05
EXX s.r.o.

Většina majitelů a správců nemovitostí si je vědoma nutnosti pravidelné údržby osvětlení objektu. Málokdo však počítá i s výdaji na obnovu světlené soustavy jako takové. Ani pravidelná kvalitní údržba nezabrání stárnutí jednotlivých svítidel, jejichž provoz se spolu s technologickým zastaráním postupně zdražuje.

Skupina Eurolux Group působí v  oboru osvětlení  již 17 let a seskupuje několik firem zaměřených na služby a dodávky v oblasti stavebnictví, osvětlení a realizace interiérů včetně projekce. Její dceřinná společnost EXX s.r.o. se specializuje na výměnu zastaralých osvětlovacích soustav - v průmyslových a sportovních halách, garážích, administrativních i komerčních budovách.

Příklad výměny osvětlení ve sportovní hale


Vzhledem k tomu, že výměna světelné soustavy představuje relativně vysoké náklady, společnosti ve skupině Eurolux Group nabízejí svým zákazníkům možnost výměny osvětlení bez vstupní investice, a to díky využití metody EPC.
Metoda EPC (z angl. výrazu Energy Performance Contracting) představuje moderní přístup k energetickému hospodářství. Využití EPC nepřestavuje pro zákazníka v podstatě žádnou vstupní investici, veškeré náklady na projekt se postupně hradí splátkami odvozenými z dosažených úspor nákladů na energii.


Projekty řízené metodou EPC zahrnují:
  • Energetickou analýzu
  • Návrh nového osvětlovacího systému
  • Instalaci a zprovoznění nového systému
  • Financování projektu
  • Zaškolení obsluhy
  • Měření dosažených výsledků
  • Dlouhodobý dohled nad nově instalovaným systémem
  • Garance spočítaných úspor a parametrů

V roce 2012 byla metoda EPC schválena usnesením vlády ČR číslo 109 ze dne 22. 2. 2012 jako vhodná metoda financování projektů příspěvkových organizací, mohou ji tedy využít i obce a města, která mají zájem o obnovu veřejného osvětlení.

Na výměnu zastaralých osvětlovacích soustav veřejného osvětlení se v rámci holdingu specializuje společnost ECOLED SOLUTIONS s.r.o., která kromě výše uvedených aktivit v rámci EPC obcím nabízí také pasportizaci veřejného osvětlení, či bezplatné zapůjčení vzorků nových svítidel.
V rámci veřejného osvětlení se metoda EPC využívá zpravidla v kombinaci s tzv. přenesenou správou energetických systémů. Přenesená správa veřejného osvětlení je založena na smluvním vztahu, na jehož základě je správa, provoz a údržba světelné soustavy (včetně nákladů na energii) přenesena z uživatele na smluvního partnera.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, obvykle na 10 let v závislosti na rozsahu obnovy světelné soustavy. Po jejím skončení je světelná soustava převedena do vlastnictví uživatele.
Po dobu trvání smlouvy platí uživatel měsíční nájemné, které v sobě zahrnuje výše uvedené provozní náklady. Smluvní partner garantuje, že výše měsíčního nájemného nepřesáhne dosavadní měsíční provozní náklady (energie + běžná údržba) uživatele. 

Příklad výměny osvětlení v obci:


Původní osvětlení

Nové LED osvětlení

0 komentářů
přidat komentář

Související články