Sídlo pojišťovny v Cáchách od kadawittfeldarchitektur

Vložil
Petr Šmídek
28.12.2010 08:15
Klaus Kada
Gerhard Wittfeld
kadawittfeldarchitektur

Cášský ateliér kadawittfeldarchitektur dokončil budovu nového ředitelství pojišťovací společnosti AachenMünchener Versicherung. Klaus Kada k úkolu přistoupil jako k urbanismu. Jeho cílem bylo vytvořit co nejvíce veřejných prostorů a omezit počet hluchých míst, které by byly po skončení úředních hodin pro veřejnost nezajímavé. S tímto konceptem zvítězila Kadova kancelář v roce 2005 v architektonické soutěži. Nyní je areál dokončený, schází však některé venkovní úpravy, takže ještě nelze zjistit, nakolik byla nová budova přijata uživateli i okolními obyvateli. Rozšíření ředitelství pojišťovny AachenMünchener se meandrovitě proplétá na pozemku předchozích dvou městských bloků. Tradiční poloveřejné vnitřní dvory jsou nově interpretovány, čímž vznikl sled větších a menších volných prostorů a náměstí, které jsou jsou doplněny velkoryse koncipovanými venkovními schodišti. Jako protiváha otevřených venkovních prostorů vznikly v přízemí kompletně prosklené “vnitřní bulváry“ vzájemně propojující konferenční části, kavárnu, jídelnu, jednací prostory a komunikační zóny. Tyto bulváry se na určitých místech rozšiřují a vytvářejí specificky tvarovaná místa ke společnému setkávání. Při procházení domem návštěvník nezažívá pouze interiérové nálady, ale jeho cesta vede také různými zahradami ve vnitrobloku až k malému parku u hlavního vchodu. Kancelářská stavba s rozlohou přes 29000 m² již stačila získat ocenění Německého spolku architektů a navíc byla nominována na Mies van der Rohe Award 2011.
0 komentářů
přidat komentář