Zpracujte za 3 dny to, co doposud za 5 dní

Vložil
Tisková zpráva
02. 08. 2011 06:00


Pracovní tempo architektů, či projektantů nesmí být omezované.
Villa Volkan, Affi (VR)/Italy; architekt Rolando Rossi, Trento/Italy
Při řešení konkrétního typu projektu nebo fáze projektu  musí mít možnost se  svobodně rozhodnout,  jakým způsobem  pracovat.  CAD systém Allplan společnosti Nemetschek se přizpůsobuje potřebám uživatele svobodnou volbou nejvhodnějšího způsobu práce  - od moderního BIM způsobu práce s inteligentním modelem budovy s maximálním množstvím prostorových objektů, jehož předností je automatické vytvoření pohledů, řezů a výkazů z tohoto modelu, přes půdorysné využití základních architektonických funkcí stěny, otvory, výplně otvorů - tzv. 2,5D. Zde je výhodou získání základních výměr, jako jsou plochy, délky, materiály a další. Anebo celkem klasický způsob zpracovávání dat vytvářením liniových kreseb, který v Allplanu poskytuje oproti klasickým CAD systémům značné zefektivnění práce použitím inteligentních objektů s možností výkazů. Každý uživatel určitě ocení jednoduchý a rychlý přechod mezi těmito styly práce (zjednodušeně mezi 2D a 3D) a jednoduchou orientaci mezi nimi.

Skončete s diskriminací dat.
Více než 50 formátů pro výměnu dat nyní naimportujete jednoduše přes drag&drop. Formáty dat jako DXF, DWG, DGN, IFC, SKP (Google Sketchup), PDF a další, zabezpečují bezproblémovou a kvalitní výměnu informací.
Nikdy dříve nebylo jednodušší informovat stavebníky o neustálých změnách v projektu. Nyní jim totiž stačí poslát animované 3D model jako  PDF. Na prohlížení takto vytvořeného 3D PDF stačí prohlížeč Adobe Reader. Tím se zjednodušila příprava a způsob prezentace, bez nutnosti zabývat se vytvořením konkrétních vizualizací anebo videí. Odpadá také nutnost vlastnit specializovaný software na jeho prohlížení.

Nezdržujte se s maličkostmi.
Změny a úpravy stačí udělat pouze jednou, do ostatních výkresů je za Vás přenese systém. Tyto funkce výrazně snižují riziko vzniku chyb. Inteligentní model budovy je obrovským centrálním zásobníkem informací. Díky němu můžete nejen odvozovat půdorysy, řezy, pohledy a detaily pro různé fáze projektu, ale též vytvářet vizualizace, komplexní výkazy výměr pro stavební povolení, rozpočty a kalkulace nákladů a také předávat údaje o budově spolupracujícím partnerům, například projektantům nosných konstrukcí. Inteligentní model budovy je obzvlášť užitečný, když dochází ke změnám a úpravám v projektu.

Export modelu z Allplanu do 3D PDF a jeho volná prezentace v prohlížeči Adobe Reader

Skvělé prezentace nejsou žádná kouzla.
Vše je to jen otázka správného softwaru. Při sestavovaní výstupních plánů nebo posterů určených pro tisk umožňuje Allplan vytvořit profesionální designové postery využitím přechodových fillingů, transparentnosti, vložením obrázků, textů, anebo OLE objektů (např. soubory Microsoft Office nebo Open Office), které dotvoří celkový vzhled plánu. Je možné připojit půdorysy či řezy a pohledy a bez složitého přepočítání získat požadovanou sestavu výkresů projektové dokumentace.

Výkaz prvků? Nic jednoduššího.
Síla Allplanu je i v komplexních výkazech výměr, místností a ploch, přičemž není důležité, zda pracujete ve 2D, anebo používáte inteligentní model budovy. Pomocí reportů je možné získat různé vyhodnocení výkazů obytných ploch nebo podlahových ploch včetně grafického zobrazení vykazovaných prvků. Nastavení skladeb povrchů stěn, podlah a stropů v místnostech zabezpečuje rychle vygenerování legend místností s dokončovacími pracemi. Výkazy prvků a výměry i s grafikou můžete tisknout do formátu PDF nebo ukládat do formátu programu Excel, čím jsou připravené pro následné využití v rozpočtových softwarech.

Nejen novostavby
Zpracovávání rekonstrukcí a sanací už není jen o barevných plochách a složitém popisování změn. Rychlé zpracování a vysoká produktivita při tvorbě výkresů existujícího stavu, bouracích prací, přestaveb a nového provedení je možné díky stylovým plochám a čarám, a novým funkcím pro rekonstrukce. Výsledkem jsou graficky názorné projekty rekonstrukcí včetně potřebných výkresů, jako i rychlé výkazy výměr a kalkulace nákladů.

Od hmoty k detailu
Přechod od základních stavebních prvků stěn, desek, atd. k podrobným detailům konstrukcí jako jsou zaslepení, dilatační spáry nebo ostění zabezpečuje využití Allplanu i pro podrobné realizační fáze projektů. Použitím funkcionality krovů a skeletů můžete vytvořit libovolné dřevěné nebo ocelové konstrukce osazené do střešních rovin.

Modelování a prezentace
Pro získání základní hmoty architektonického návrhu nabízí Allplan intuitivní modelovací nástroje pro vytvoření rozličných 3D těles až po moderní zborcené plochy a tělesa. Spojením modelování s booleovskými operacemi lze jednoduše získat požadovaný tvar, anebo je možné využít pokročilé modelování v programu CINEMA 4D s přímým propojením na Allplan. Výbornou možností je i import tvarů a objektů z programu Google Sketchup, anebo naopak export modelu a jeho osazení a prezentace v Google Earth.

Bohaté možnosti a funkčnost fasád Allplanu

Neplýtvejte dále svým časem, a zpracujte za 3 dny to, co doposud za 5 dní.
http://www.nemetschek.cz/index.php?id=885&L=3

0 komentářů
přidat komentář