Zateplení domu – nová řešení i pro případy, kde běžná hmoždinka nestačí

Vložil
Tisková zpráva
19.09.2014 07:25
STOMIX, spol. s r. o.

STX.THERM SANA  je vhodné zateplení na problematické a nerovné podklady. Nevytváří prostor pro vznik tepelných mostů a kondenzaci.

Certifikovaný systém kotvení je určen i pro dokotvení nestabilních zateplení, kde hrozí riziko zřícení (bez nutnosti demontáže původního zateplení).
Při opravách, sanacích a rekonstrukcích starých objektů, historických budov, panelových domů, apod. se mohou často objevovat vysoce rizikové podklady. Tyto konstrukce mohou vykazovat množství trhlin, spár či celkovou nesoudržnost. Použití běžných typů rozpěrného mechanického kotvení v takto nesoudržných podkladech je pak problematické.

Vyšší nároky na kotvení se však objevují i při zateplování novostaveb, zejména jedná-li se o kotvení izolací nízkoenergetických domů (kde je potřeba kotvit izolanty velkých tlouštěk) a sendvičových konstrukcí a panelů.

Nový certifikovaný systém STX.THERM ALFA společnosti STOMIX je založen na speciálním injektovaném kotvení Spiral Anksys – toto kotvení spojuje při aplikaci hmoty do kotevního místa všechny volné části a zároveň se tlakově rozpíná díky expanzi do všech volných prostor, dutin, prasklin či pórovitých struktur stavebních materiálů. Použitá expanzní výplňová hmota si vytvoří expanzní terč a ten vyplní prostor kolem kotvy. To vede k maximální efektivitě kotvení i v podkladech, kde běžné mechanické typy kotvení mohou selhat.

Zateplovací systém STX.THERM SANA s injektovaným systémem kotvení tak lze použít pro všechny typy podkladů, a to včetně lehkých pórovitých podkladů a křehkých podkladů s dutinami jakými jsou např. duté cihly, pěnobeton, Heraklit. Systém lze použít i na nerovné podklady (s nerovností max. 20 mm / 1 m), na kotvení izolací nízkoenergetických domů i sendvičových konstrukcí a panelů.

Kotvení kontaktních zateplovacích systémů a technologie Spiral Anksys
Spiral Anksys je progresivní technologie kotvení izolačních materiálů, která byla vyvinuta jako samonosný konstrukční prvek nahrazující běžné mechanické kotvy (kovové nebo plastové) v zateplovacích systémech.
Detail nestabilního zateplení bytového domu v Bratislavě – u tohoto domu bylo prostřednictvím systému STX.THERM SANA provedeno dokotvení původního zateplení se souběžným zesílením původního zateplení (bez nutnosti demontáže původního zateplení).

Zdokonalováním vlastností bylo dosaženo jednoduchého postupu, při němž dochází k injektáži kotvy Spiral Anksys expanzní výplňovou hmotou Spiral Anksys Foam. Tento postup mění přístup ke kotevnímu místu jako takovému, a to vše bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních zón.

Kotvicí systém Spiral Anksys se vyznačuje jednoduchostí aplikace, efektivitou, dlouhou životností a především vysokou bezpečností všech kotvených typů zateplovacích systémů (bez ohledu na způsob lepení izolantu).

STX.THERM SANA umožňuje zateplení i na problematické podklady
Vysoká efektivita kotvení technologiemi Spiral Anksys
eliminuje rizika spojená s nekvalitními podklady, s jejich nízkou soudržností, umožňuje kotvit do různorodých materiálů (duté cihly, skořepinové tvárnice, sendvičové konstrukce, pórobetony, pěnobeton, atd.).

Technologie Spiral Anksys jsou certifikovány podle platných evropských norem pro použití v kontaktních typech zateplovacích systémů ETICS dle ETAG 004 a ETAG 014. Kotvicí systém Spiral Anksys nahrazuje běžně používané mechanické kotvení talířovými hmoždinkami s plastovým nebo kovovým trnem.

Kotvení kontaktních zateplovacích systémů a technologie Spiral Anksys:
Typ kotvy: Spiral Anksys SA15+
Typ expanzní hmoty: Spiral Anksys Foam
Typ konstrukce: A/B/C/D/E dle ETAG 014
Typ izolace: EPS, XPS, PIR, atd.
Tloušťka izolace: 80–300 mm
Doporučená kotevní hloubka: 60 mm / 80 mm
Orientační spotřeba kotev: 6 – 8 ks/m²
Více: www.stomix.cz

ŠKOLENÍ – ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT ZPŮSOBILOSTI
Zúčastněte se bezplatných školení způsobilosti v Aplikačním a školicím centru STOMIX. Na základě dohody (a zpravidla při větším počtu účastníků) je možno školení provést i mimo sídlo společnosti STOMIX.

Pro navrhování a projektování systému STX.THERM SANA vydáváme CERTIFIKÁT, který udělujeme po úspěšném absolvování proškolení v rozsahu Stavebně technického osvědčení STX.THERM SANA č. 003-001085, Závazných pokynů pro montáž STX.THERM SANA, Závazných pokynů pro navrhování STX.THERM SANA a technologických návodů jednotlivých výrobků včetně injektovaného kotvení Spiral Anksys. Součástí školení je i praktická část s konkrétními ukázkami aplikace a kotvení tohoto systému.


Používání kotvicí techniky Spiral Anksys a montáž systému STX.THERM SANA by měly být prováděny výhradně osobami, které jsou řádně proškoleny a způsobilé k aplikaci těchto systémů.
Realizační firmy musí být držiteli LICENCE na provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému STX.THERM SANA a injektovaného kotvicího systému Spiral Anksys.

SEMINÁŘE A PREZENTACE NA KONFERENCI

Více informací se o systému STX.THERM SANA můžete dozvědět i na prezentacích společnosti STOMIX. V tomto roce bude systém STX.THERM SANA ještě prezentován na dvou seminářích společnosti PSM (13.10. v Hradci Králové a 27.11. v Ústí nad Labem) a na Konferenci Regenerace bytového fondu v Hradci Králové (11.-12.11.). Podrobnější informace k seminářům a Konferenci budou před termínem jejich konání vyvěšeny i v aktualitách na webových stránkách www.stomix.cz.

STOMIX poskytuje kompletní služby:
  • proškolíme + vydáme výše zmíněné Licence či Certifikáty
  • zajistíme veškeré potřebné statické výpočty
  • provedeme na vlastní náklady velkoplošné sondy pro ověření stavu podkladu, lepení a kotvení stávajícího zateplení
  • pokud je to nutné, provedeme zdarma termovizní měření stavu objektu (pouze v zimním období)   bezplatně zpracujeme grafický návrh barevného řešení fasády Vašeho domu po zateplení
  • zdarma zapůjčíme montážní prvky pro dokotvení uvolněného zateplení

Výhody a přínosy zateplovacího systému STX.THERM SANA a injektovaného systému kotvení Spiral Anksys
•    sanace nevyhovujícího stávajícího zateplení
•    zdvojení zateplení
•    bez nutnosti demontáže původního systému
•    kotvení na problémové podklady
•    kotvení bez závislosti na soudržnosti podkladu.

Splňuje požadavky na energetickou náročnost budov
Od 1. ledna 2013 platí zákon č. 318/2012 Sb, který zavádí povinnost průkazu energetické náročnosti budov i pro stavby menší než 1 000 m². Tento průkaz lidově řečeno uvádí, jak je budova energeticky šetrná a kolik energie budete potřebovat na roční vytápění. Pro většinu budov, které se zateplovaly v 90. letech, to znamená zesílit stávající šířku izolantu (v té době se běžně zateplovalo 5–8 cm izolantu). Z časového, ekologického i finančního hlediska je systém STX.THERM SANA jedinečným řešením.

Ekonomická výhodnost
Na konkrétních realizacích sanace či zdvojení stávajícího zateplení (bez nutnosti demontáže původního zateplení) jsme si ověřili, že úspory, kterých bylo dosaženo oproti variantě demontáže systému a aplikace nového zateplení, nejsou zanedbatelné, a to i přesto, že injektované kotvení v porovnání se standardním mechanickým kotvením je obvykle cenově náročnější.

Ekologický přínos
Použití systému STX.THERM SANA umožňuje snížit ekologickou zátěž pro naše životní prostředí a to ať už v důsledku šetření energií na vytápění či v možnosti zachovat a sanovat stávající nevyhovující zateplení (tzn., že není nutno demontovat staré zateplení a řešit otázku uložení vzniklého odpadu).

Bezpečnost a vysoká živostnost zateplení

Injektovaný systém kotvení se 100 % účinností. Odolnost vůči dynamickému zatížení větrem je 3× vyšší než požaduje česká norma při nejnepříznivějších výpočtových podmínkách.

Kotvení fasád s vysokým zatížením
Systém je certifikován pro smyková zatížení. Jedno kotevní místo dokáže přenést zatížení až 50 kg.

Kotvení bez vzniku tepelných mostů

Komplexní odizolování kotevního místa. Vysoce účinný spoj bez tepelných ztrát a kondenzace. Testováno podle evropských norem ETAG 014 (TR025).

Rychlá a jednoduchá aplikace
Žádné šroubování či zatloukání. Zápustná montáž v jedné operaci (žádné zátky). Jeden typ kotvy pro všechny aplikace.

Systém s evropskou certifikací

Fakt, že se jedná o certifikované řešení sanace a doteplení na českém trhu, přináší všem projektantům a statikům jedinečnou záruku spolehlivosti tohoto řešení. Výsledky této certifikace jsou navíc natolik průkazné, že mnohonásobně převyšují požadavky dané stavební normou.

www.stomix.cz

0 komentářů
přidat komentář

Související články