Individuální ztvárnění pohledových ploch

Vložil
Tisková zpráva
13. 11. 2015 11:40


3D Matrice

RECKLI 3D technologie je počítačově chráněný program převedení obrazu pomocí frézovací techniky na speciální desky. Speciálně vytvořený software nejdříve převede fotografii do třidimensionálního souboru.
Tento 3D soubor  s rozdílnou výškou textury je převedena na MDF desku, která slouží jako prvotní model pro výrobu elastické RECKLI 3D matrice. Elasticita, kvalita a reprodukovatelsnost matrice zaručuje hospodárné provedení stavby. Stavba modelů umožnuje vyrobení matrice v jakékoliv velikosti. Použití grafiky není nikterak ohraničené, protože téměř všechna grafika může být použita.

Jan Cremer Muzeum, Enschede, Nizozemsko

Jan Cremer Muzeum, Enschede, Nizozemsko

RECKLI ARTICO®

Architektonický beton docílený vymývanou grafikou.
RECKLI artico® nabízí individuální ztvárnění pohledových ploch. Fotografie, obrazy, individuální grafika může být touto technikou převedena na pohledovou plochu. Hra světla a stínu nehraje tolik roli - na rozdíl od RECKLI grafického znázornění Foto Gravur.  Z tohoto důvodu lze použít RECKLI ARTICO také v interiéru.

Jedná se o proces nanešení zpomalovače tuhnutí na plastickou nebo magnetickou folií. Takto opatřená folie se používa při prefabrtikaci betonových prvků. Tvrdnutí betonu spolu s retarderem zaručí nařušení a vymytí cementového mléka jen do hloubky 1mm. Rozdíl vymyté plochy a vytvrdnutého betonu, tedy efekt světlé a tmavé plochy, vytvoří požadovanou grafiku na pohledové ploše.

ARTICO - Maastrich, Holland
0 komentářů
přidat komentář

Související články