Plzeň - transformace města : přednášková série

Zdroj
Petr Klíma, Pěstuj prostor, z.s.
Vložil
Tisková zpráva
10.12.2018 19:40
Plzeň

Ještě před koncem letošního roku odstartuje dvěma večery dlouhodobý přednáškový cyklus zaměřený na klíčová urbanistická témata, která jsou předmětem trvalého zájmu místní odborné i širší veřejnosti v Plzni – především na možnosti transformace vybraných území města. První část série se soustředí na proměnu oblasti severně od řeky Mže. Stěžejním bodem večera bude diplomový projekt Údolí řeky Mže, který osobně představí jeho autor Josef Váně.

Architekt se v této akademické úloze soustředil na zpracování vztahu městské části Roudná a přiléhajícího krajinného zázemí, jež transformoval do celoměstského parku. Cílem jeho urbanistického návrhu bylo zodpovědět čtyři otázky, které si položil na základě rozsáhlého a dlouhodobého průzkumu města Plzně: 1) jak využít potenciál řek? 2) Kde realizovat chybějící celoměstský park? 3) Jak posílit jádro města? 4) Jak rozšířit nabídku pro zástavbu?

Prostor s největším potenciálem, kde je možné tyto požadavky naplnit, se podle názoru autora nachází v údolí řeky Mže protínající Plzeň. Studiem morfologie a topografie prostoru údolí a městské části Roudná Josef Váně stanovil novou hranici sídla a následně řešil elementární vztah krajiny a města. Údolí rozčlenil na krajinnou osu sledující směr řeky Mže a zahrnující krajinné zázemí přilehlých čtvrtí. Tato „zelená“ osa a její řešení naplňuje potenciál řeky a tvorbu celoměstsky významného parku. Druhou osou v projektu je městská osa, podél níž údolí – ve směru středověké jádro > Roudná > Severní Předměstí – v minulosti překročila městská zástavba. Tuto „červenou“ linku autor rozšířil, nově definoval hranici samotného sídla směrem ke krajině a jasně vymezil dva základní elementy urbanismu – veřejný a neveřejný prostor.

Josef Váně novou čtvrť důsledně komponoval, nezvolil tedy obvyklé řešení, kdy se struktura tvoří podle infrastruktury. Jeho kompozice vychází z morfologických a historických souvislosti krajinné a městské osy a naplňuje nároky a požadavky 21. století pomocí ověřených urbanistických nástrojů – tzv. první a druhé čáry urbanismu.

V příštím roce by na tuto přednášku měly volně navázat další díly série, věnované tzv. severojižnímu průtahu městem (novému trasování silnice I/27) a „poměštění“ části Karlovarské třídy.

Vstupné na akci činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji.

Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.

Facebooková událost >
0 komentářů
přidat komentář

Související články