Plzeň - transformace města : Petr Klíma a Anna Beata Háblová

Zdroj
Petr Klíma, Pěstuj prostor, z.s.
Vložil
Tisková zpráva
18.12.2018 09:00
Plzeň

Dlouhodobá přednášková série otevírá zásadní urbanistická témata současné Plzně, zejména možnosti transformace vybraných území. Druhý díl cyklu se soustředí na oblast Americká–Sirková, konkrétně na nejvýznamnější funkci – alespoň co do podílu užitné plochy –, kterou toto území v budoucnu ponese – na obchod. Ten má ostatně v místě již půlstoletou tradici – právě v roce 1968 byl při křížení Americké třídy a Sirkové ulice otevřen obchodní dům Prior.

Dvojjediné zaměření přednášky směrem do minulosti i do současnosti se odráží i ve výběru hostů. O stavbách pro socialistický obchod v první části večera stručně pohovoří architekt a historik architektury Petr Klíma, autor projektu KOTVY MÁJE o českých obchodních domech šedesátých a sedmdesátých let minulého století a člen pořádajícího spolku Pěstuj prostor. Předestře genezi tohoto stavebního typu v poválečném Československu, urbanistické souvislosti plánování a vzniku jednotlivých staveb i společenské pozadí „priorizace“. Neopomene ani téma památkové ochrany těchto objektů.

S příspěvkem o současných obchodních centrech na něj naváže architektka, teoretička a básnířka Anna Beata Háblová, autorka publikace Města zdí věnované právě tomuto typu objektů. Háblová ve své přednášce poukáže na to, že tyto stavby se měly v době svého zrodu v padesátých letech minulého století stát záchranou pro bezduchá a bezbřehá americká předměstí. Za přispění ekonomické globalizace se však rozšířily po celém světě, a to i do míst se zcela odlišnou městskou strukturou. Jak se vyvíjela jejich architektura? Jaké důsledky mají obchodní centra pro evropská města a jejich urbanistickou strukturu? Jakou roli hrají v životě současné společnosti? Jak je lze interpretovat? A mohou městům přinést i něco pozitivního? Právě na tyto otázky bude Anna Beata Háblová ve svém vystoupení hledat odpovědi.

Facebooková událost >
0 komentářů
přidat komentář

Související články