Rohanský ostrov v Praze se přemění na místo pro rekreaci

Vložil
ČTK
14.03.2018 10:50
Praha

Praha - Rohanský ostrov bude sloužit rekreaci i jako plocha pro zachytávání povodňové vlny. Předpokládané náklady na úpravu stávajícího brownfieldu jsou 130 milionů korun bez DPH. Pražští radní dnes odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na realizaci projektu na ploše 20 hektarů v prostoru Karlína a Libně.


Území bude sloužit jako součást územního systému ekologické stability krajiny. "Rozšířením retenčního prostoru dojde k vytvoření významného přírodního prvku, který vytvoří domovské prostředí řadě živočichů. Vznikne zde také místo pro oddych a rekreaci obyvatel a návštěvníků Prahy. Z vodohospodářského hlediska bude zajištěna přirozená retence vody v krajině během povodňových stavů," uvedla radní pro životní prostředí Jana Plamínková (Starostové/Trojkoalice).

Při úpravách bude nutné odtěžit a odvézt zeminu, protože celý prostor bude snížen. Brownfield bude přeměněn na zatravněné plochy a louky. Součástí úprav bude položení propojovacího potrubí, vybudování čerpací stanice, tůní, cest pro pěší a zpevnění ploch. Na ploše budou také vysázeny nové dřeviny.
0 komentářů
přidat komentář

Související články