Dostavba objektu proti domu kultury v Ostravě má opět zpoždění

Vložil
ČTK
12.12.2018 17:15
Ostrava

Ostrava - Společnost Smart Innovation Center (SIC), která dostavuje železobetonový objekt proti Domu kultury města Ostravy, už zaplatila městu prvních pět milionů korun za nedodržení termínu dostavby. Objekt měl být podle smluv hotov na konci letošního září, ale stále není zcela dokončen. Městští zastupitelé ale ze svého dnešního jednání stáhli materiál na uplatnění nároku smluvních pokut, které aktuálně činí už dohromady 15 milionů korun.


"Je vidět, že stavba se postupně chýlí ke konci, v pondělí už podali žádost o kolaudaci. Nicméně faktem je, že nesplnili termín, který měli. Na ten termín jsme navázali poměrně drakonické sankce," připomněl primátor Tomáš Macura (ANO). Prvních pět milionů korun bylo splatných jednorázově při nesplnění termínu a dalších pět milionů korun pak za každý další měsíc prodlení. Město by tak už nyní mělo nárok inkasovat 15 milionů korun.

"Dneska jsme měli k projednání připraven materiál, který vlastně měl rozhodnout o tom, že město bude vymáhat těch prozatím naběhnutých 15 milionů korun. Nicméně Smart Innovation Center se na nás obrátil a požádali nás o to, ať odložíme rozhodnutí do ledna, že nám chtějí doložit podle jejich názoru nějaké zásadní skutečnosti, které ovlivňují lhůty výstavby," uvedl Macura. Vedení města s tímto postupem souhlasilo za předpokladu, že firma pošle alespoň prvních pět milionů korun, tedy první sankci za nesplnění termínu. Peníze nakonec městu na účet připsány byl,y a zastupitelstvo se tak k tématu vrátí v lednu.

Primátor ale přesto nepředpokládá, že by se společnost vyvázala ze vzniklých sankcí. "Vůbec to neznamená, že by město nechtělo ty další sankce uplatňovat," řekl. Podle něj svým postojem chtělo město pouze vyjádřit dobrou vůli a vyslechnout si argumenty protistrany.

Primátor navíc připomněl, že městu tímto krokem nehrozí žádné riziko, protože sankce jsou kryty bankovní zárukou. Maximální limit smluvních pokut byl sjednán ve výši téměř 53 milionů korun.

Objekt měl být původně krajským sídlem komunistické strany, ale po roce 1989 zůstal řadu let nedostavěný. Je přitom na frekventovaném místě v blízkosti kulturního domu i krajského úřadu. V roce 2008 ho koupila společnost Red House Development. V minulosti město několikrát žádala o prodloužení lhůty pro jeho dostavbu. Nakonec se obě strany dohodly, že opláštění stavby, tedy fasáda a střecha, musí být hotovy do konce roku 2016. Zcela dokončena pak stavba měla být na konci roku 2017. První část společnost splnila, ale nakonec usilovala o to, aby stavbu převzala firma SIC.
0 komentářů
přidat komentář

Související články