12. ročník studentské soutěže Xella 2006/2007

4. ročník mezinárodní soutěže

Zdroj
Xella
Vložil
Martin Rosa
03. 10. 06. 07:55
MOTTO: "Urbanistické a funkční regulati- vy stanovené územně plánovací dokumentací nemusí vždy zaručit ideální fungování územního celku nebo jeho části".


Společnost Xella pořádá 12. ročník studentské soutěže, tentokrát na téma Zahrady pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově; zakomponování nové vý- stavby do historické části městské památkové rezervace.


Základním úkolem soutěžících je urbanistické a architektonické vyřešení areálu pivovarských zahrad pivovaru Eggenberg včetně nové zástavby, oživení prostoru levobřežní Náplavky, propojení významných veřejných ploch zeleně v centru města a nové pěší přemostění Vltavy. Jedná se o teoretické školní zadání, které není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a nezohledňuje vlastnické vztahy k pozemkům.

Soutěž probíhá do 7.2.2007. Na vítěze čeká 1.000 €, 500 €, resp. 300 €.

Veškeré informace a podklady ke stažení naleznete na stránkách společnosti Xella.
0 komentářů
přidat komentář

Související články