Hillmer

Jürgen Hillmer

*26. 12. 1959 - Mönchengladbach, Německo

gmp architekten

Elbchaussee 139, D-22763 Hamburk
+49 (0)40 88 151-0
+49 (0)40 88 151-177
hamburg-e@gmp-architekten.de
Hlavní obrázek
Biografie
1959 - narodil se 26. prosince v  Mönchengladbachu
1980 - studium architektury na TU Carolo-Wilhelmina v Braunschweigu
1988 - získal diplom
1988-92 - pracoval v hamburské kanceláři von Gerkan, Marg und Partner
1992-95 - pracoval jako samostatný architekti v Halten (Severní Porýní-Vestfálsko)
1994 - spolupracovník v arch. kanceláři von Gerkan, Marg und Partner
od 1998 - partner arch. kanceláře von Gerkan, Marg und Partner

Realizace a projekty